8 d’octubre 2018 | <9ªL> Conselleria de Salut

Entre el 5 i el 10% dels càncers diagnosticats estan relacionats amb una predisposició hereditària NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
La Unitat de Càncer Familiar i Hereditari de Son Espases ha valorat 1.683 famílies d’ençà que entrà en funcionament, fa deu anys

Entre el 5 i el 10% dels càncers diagnosticats estan relacionats amb una predisposició hereditària

Els professionals de la Unitat han organitzat avui dematí una jornada científica i l’horabaixa —en col·laboració amb l’AECC— es donarà veu als pacients
Entre el 5 i el 10% dels diagnòstics de càncer està relacionat amb síndromes de predisposició hereditària. S’han de donar varies circumstàncies per sospitar-ho, ja que una història familiar de càncer no implica necessàriament que sigui hereditari. Les síndromes més freqüents són el càncer de mama i d’ovari hereditari, el càncer de colon hereditari no polipòsic o síndrome de Lynch i el síndrome polipòsic de còlon. Són xifres que han presentat avui els professionals de la Unitat de Càncer Familiar i Hereditari de l’Hospital Universitari Son Espases a la Jornada organitzada per celebrar els deu anys que duu en funcionament. En aquest temps s’han valorat 1.683 famílies.
 
Avui dematí, el director general del Servei de Salut, Juli Fuster, ha inaugurat la Jornada celebrada a Son Espases i ha reconegut l’esforç dels professionals en aspectes com ara la prevenció, la detecció i el tractament del càncer, el que ha suposat un avenç important en aquesta matèria. També han estat presents durant la inauguració el director gerent de Son Espases, Josep Pomar, i la cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital, Josefa Terrasa.
 
Actualment, la Consulta de Càncer Familiar i Hereditari està formada per dos oncòlegs, dos digestòlegs i una infermera. L’objectiu és valorar a l’individu o a la família i informar de la possibilitat de presentar o transmetre una determinada susceptibilitat a desenvolupar un càncer, les implicacions i la necessitat o no de realitzar un estudi genètic, ja que no sempre està indicat o és possible fer-ho. Es tracta d’identificar persones que per la seva història familiar tenen un risc a desenvolupar un càncer major que la població general i, per tant, poder establir mesures de detecció precoç i prevenció adequades abans de les establertes per la població general.
 
A la Consulta hi van persones sanes i persones afectes de càncer. Solen ser persones preocupades per la seva història personal o familiar i volen conèixer quina és la seva predisposició a tenir un càncer o la predisposició dels seus familiars. La percepció del risc a patir càncer varia d’un individu a l’altre i té a veure amb les experiències viscudes a nivell personal o familiar amb la malaltia. També hi acudeixen persones afectes de càncer amb un determinat perfil, ja que conèixer si són portadores d’una alteració genètica pot ser beneficiós pel seu tractament o seguiment.
 
S’elabora l’arbre genealògic on es recullen els antecedents oncològics de tota la família (és molt important poder documentar-ne la majoria de diagnòstics), normalment de tres generacions, es valora els risc i es decideix com actuar. Si està indicat, es fa un estudi genètic i se segueix el procés. Si no està indicat, es fa un informe de recomanacions en base a la història familiar.
 
Quan es detecta una família amb una alteració genètica relacionada amb una síndrome de càncer hereditari, es fan les recomanacions oportunes de seguiment per als membres de la família que han heretat la predisposició, per poder detectar el càncer com més aviat millor, o si és possible indicar-ne mesures de prevenció.