LOGO CAIB
Contingut
19 juliol 2022Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Els punts d’orientació acadèmica i professional territorials s’amplien d’un a cinc en el curs 2022-2023 per donar cobertura a totes les illes NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Els punts d’orientació acadèmica i professional territorials s’amplien d’un a cinc en el curs 2022-2023 per donar cobertura a totes les illes

\ La vertebració d’aquest servei, pioner a Espanya, contribuirà a lluitar de forma activa contra l’abandonament escolar i a favor de la represa de la formació

\ Es tracta d’una eina d’assessorament per als alumnes i les famílies que durant el curs 2021-2022 ha atès un total de 8.302 consultes

El curs 2022-2023 comptarà amb cinc punts d’orientació acadèmica i professional (POAP) a Palma, Manacor, Inca, Eivissa i Menorca. D’aquesta manera es disposa d’una xarxa POAP a totes les Illes Balears, integrada pels POAP territorials i per les 41 extensions del POAP, ubicades als centres d’educació de persones adultes (CEPA), als centres integrats de formació professional (CIFP) i a oficines del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB). En aquest sentit, l’ampliació dels POAP territorials permetrà vertebrar el desplegament territorial que té aquest servei en diferents centres d’Educació i del SOIB.

Ara, amb l’ampliació de la xarxa dels POAP territorials, les conselleries d’Educació i de Model Econòmic aprofundeixen en l’objectiu de combatre l’abandonament escolar i la represa de la formació per a aquells estudiants que han acabat la seva formació en ESO, fent una tasca proactiva d’orientació per a aquests col·lectius i donant a conèixer tota l’oferta d’FP (reglada i ocupacional) d’una forma global, tant des de l’àmbit educatiu com de l’àmbit professional.

D’aquesta manera, els punts d’orientació acadèmica i professional, que es posaren en marxa a les Illes Balears en el 2015, i que es convertiren en la comunitat pionera en aquest àmbit, amplia un servei que ha demostrat tenir una alta demanda entre l’alumnat i els seus familiars.

Avui dematí els consellers d’Educació i Formació Professional, Martí March, i de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, han visitat les instal·lacions del POAP territorial d’Inca. Han estat  acompanyats pels directors generals de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou, i de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos. En representació de l’Ajuntament d’Inca també hi ha assistit batle, Virgili Moreno.

El Punt d’Orientació Acadèmica i Professional és una iniciativa conjunta entre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, que ofereix conjuntament informació, assessorament i orientació sobre el sistema integrat de la formació professional, tant de la formació professional de l'àmbit educatiu com de la formació professional per a l'ocupació, així com de les formacions transversals i del sistema d'acreditació de competències professionals.

Els POAP estan oberts a tota la ciutadania, tot i que el seu objecte d’atenció preferent són els col·lectius de persones joves majors de 16 anys sense intenció de continuar estudiant (abandonament escolar prematur) i sense projecte de carrera definit; població activa susceptible de certificar experiència professional o iniciar formació professional; professionals de l’orientació i la formació; entitats i empreses interessades i alumnat en trànsit entre estudis obligatoris i postobligatoris.

El curs 2015-2016 es va crear un primer Punt d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP Central), ubicat a la Conselleria d’Educació i Formació Professional. En el seu primer curs de funcionament, 2015-2016, es varen atendre 1.230 demandes. Aquest darrer curs 2021-2022 a la mateixa oficina central s’ha triplicat l’atenció fins arribar a les 3.206 consultes.

Al curs 2020-2021 es varen crear extensions POAP d’Educació i extensions POAP del SOIB ubicades respectivament als CEPA, CIFP i oficines del SOIB. Actualment hi ha 41 extensions del POAP (25 d’Educació i 16 del SOIB). La Conselleria d’Educació va dotar els CEPA i CIFP d’orientadors per a dur a terme, entre altres, les funcions POAP (17 a CEPA i 4 a CIFP).

8.302 consultes en un sol curs

Entre les atencions proporcionades al POAP Central i a les extensions de totes les Illes Balears s’han atès aquest curs 2021-2022 un total de 8.302 consultes. L’increment de les consultes, fruit de l’interès general del POAP aquests darrers anys, l’adaptació a les noves demandes i necessitats de la societat, la crisi sanitària, la crisi econòmica i social, l'increment de l’oferta professional i ocupacional, han plantejat la necessitat de consolidar i estendre aquest Punt d’Orientació Acadèmica i Professional.

Per tant, la reestructuració de la nova xarxa POAP servirà per donar impuls i difondre el coneixement del sistema únic de formació professional per contribuir a una ciutadania més qualificada. També incorporarà mecanismes de seguiment que permetin el disseny de programes que incideixen en l'abandonament prematur i en la millora de la inserció social i laboral, a més d’oferir assessorament sobre l’acreditació de l’experiència professional.

S’ha fet un especial esment en coordinar la feina dels orientadors dels POAP amb els orientadors dels centres educatius de secundària, de manera que es pugui informar de la millor manera possible tot l’alumnat.

Cal destacar que pròximament es publicarà la normativa que regularà l’estructura i funcionament de la xarxa POAP com a projecte comú de les dues administracions.