LOGO CAIB
25 d’octubre 2018 | <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

El Servei d’Emergències 112 de les Illes Balears obre un nou procés per a la selecció de gestors telefònics NNota Informativa

Foto de noticia

El Servei d’Emergències 112 de les Illes Balears obre un nou procés per a la selecció de gestors telefònics

El procediment es va iniciar dimarts i les sol·licituds es podran presentar fins al 12 de novembre de 2018
A diferència dels processos de selecció anteriors, el període formatiu dels aspirants està inclòs dins de la jornada laboral, i per tant, remunerat.
 
El SEIB 112 Illes Balears ha iniciat una nova convocatòria per a la selecció de personal laboral temporal per a la tasca de gestor o gestora telefònica d’emergències amb l’objectiu de cobrir les vacants de plantilla i permetre la prestació del servei amb les majors garanties d’eficàcia i servei públic. Aquest procediment, el tercer que es convoca des de 2016, començà el passat dimarts 23 d’octubre i el termini per a presentar les sol·licituds es prolongarà fins el 12 de novembre de 2018.

El Consell d’administració de l’empresa pública GEIBSAU, gestora del SEIB 112, que prèviament havia aprovat les noves bases de la convocatòria el passat 8 d’octubre, ha introduït entre d’altres novetats escurçar els terminis generals de la convocatòria i incloure part del període formatiu dins de la jornada laboral dels aspirants, que serà remunerat.

A la vegada la mateixa convocatòria servirà per cobrir les places de gestors d’emergència amb el requisit del títol B2 de llengua anglesa i les que no ho tenen, per la qual cosa a la sol·licitud els aspirants hauran de seleccionar a quin lloc de feina volen optar. En el primer cas, si l’aspirant no acredita estar en possessió del certificat oficial corresponent, se li donarà la possibilitat de realitzar una prova oral de coneixement del nivell requerit.

La modificació de les bases pretén eliminar obstacles que limitin la participació del major nombre possible d’aspirants, sense rebaixar en cap cas el nivell del procés selectiu que determinarà la idoneïtat de cada candidat per al lloc de treball.

Després del període selectiu, els aspirants passaran a formar part del borsí corresponent que, d’acord amb la puntuació obtinguda, els donarà dret a l’accés a llocs de feina com a operador telefònic d’emergències de l’112, segons les necessitats de personal de plantilla que es puguin donar dins de l’àrea d’Operacions de GEIBSAU.