LOGO CAIB
Contingut
23 setembre 2021Conselleria d'Afers Socials i Esports

El Govern llança una campanya destinada a prevenir l'explotació sexual d’adolescents NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern llança una campanya destinada a prevenir l'explotació sexual d’adolescents

\ La campanya dirigida per la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’IBDONA s’adreça a adolescents amb el lema “Per a l'explotador sexual, l'objectiu ets tu”

\ Des del Govern també es desplegarà un ventall de tallers i formacions dirigides a adolescents, famílies i professionals educatius, sanitaris, del lleure i de serveis socials

La Conselleria d'Afers Socials i l’IBDONA llancen avui, Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, una campanya publicitària destinada a prevenir l'explotació sexual d’adolescents. Sota el títol “Per a l'explotador sexual, l'objectiu ets tu” la campanya s’adreça a les adolescents de les Illes Balears per informar-les dels riscos que corren i al mateix temps empoderar-les perquè denunciïn i diguin no.

A més de dirigir-se a les adolescents, la campanya també vol arribar a les famílies i a població en general per sensibilitzar-la d’un problema que s’està detectant a totes les comunitats autònomes i que és una xacra a combatre entre tots i totes.

La campanya parteix de la realitat que l’adolescència és una etapa vital en què molts d’ells i elles i per diferents circumstàncies són especialment vulnerables. La idea és contribuir a rompre amb la falsa idea, molt generalitzada, que l’explotador sexual és mostra de forma explícita i per tant la víctima pot identificar molt clarament les seves intencions i hi pot posar límits. L’aproximació que fan els explotadors en la gran majoria dels casos és des de la falsa seducció i la promesa de lliurament de regals a canvi, per exemple, d’una carícia o deixar-te tocar, que en un inici poden semblar gests inofensius, però al cap i a la fi és com descriuen les menors víctimes d’explotació sexual com quan se'ls varen insinuar a elles per primera vegada. Aquests gests poden ser el preàmbul de greus situacions d’explotació sexual i de captació.

La campanya crida l’atenció de les adolescents i adverteix sobre aquest tipus de propostes per així atacar directament l’estratègia que bona part dels explotadors utilitzen per aproximar-se a les futures víctimes. A més, romp amb la falsa idea que la selecció de futures víctimes d’explotació sexual sols es produeix en determinats ambients de vulnerabilitat. Els exemples de la campanya són expressions i proposicions que es produeixen a espais i ambients absolutament normalitzats i amb molta presència d’adolescents.

L’assetjament sexual a menors existeix de sempre, però ara, a més, s’hi afegeixen les xarxes socials que faciliten l’assetjament. Les adolescents estan exposades en el seu dia a dia sense ser conscients que qui està a l’altra banda pot ser un explotador. El perill encara es més gran una vegada captades.

L’agència encarregada de la campanya ha seguit l’estratègia de parlar en un llenguatge que arribi a les adolescents i utilitzar els mateixos codis que elles utilitzen, com per exemple el codi que es fa servir a la publicitat que ells entenen perfectament. En un to i una estètica similar al d’un anunci de moda, la intenció de la campanya no és altra que fer entendre als i les joves que el seu cos no està en venda i que no s’ha de fer servir com a moneda de canvi per a aconseguir objectes com a regals, experiències, etc...

La campanya es difondrà als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, en especial a l’aplicació TikTok i per cartelleria a centres educatius, sanitaris i locals d’oci, entre d’altres.

Cal recordar que a l’informe de la comissió d’experts es va fer palesa la necessitat d’una campanya dins del pla d’actuació per a la prevenció de l’ESIA.

Formació

A més d’aquesta campanya publicitària, la Conselleria d’Afers Socials i l’IBDONA, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, han organitzat per als tres propers anys un conjunt de tallers i formacions adreçats als joves i als seus pares i mares. Es tracta de tallers i formació d’educació afectivo-sexual i prevenció de l’explotació sexual infantil.

En concret, de cara a les adolescents, està previst que durant el curs 21/22 es facin 900 tallers per a l’alumnat de 2n i 4t d’ESO. 900 tallers més al curs 22/23 i 500 tallers més al curs 23/24.

Pel que fa a les famílies de les adolescents, està previst que durant els propers tres cursos escolars es facin 150 tallers cada any.

Per altra banda, hi ha formació específica dirigida als professionals dels ámbits educatius, sanitari, de serveis socials i lleure. Se’ls forma en el Protrocol de Maltractament, el protocol específic d’abús, la identificació d’indicadors i les pautes generals de gestió de les situacions.

Està previst que durant ela tres propers cursos escolars es formi 750 professionals per any. 

Aquesta línia de formació permanent es va implementar l’any 2016 amb l’objectiu de treballar de forma continuada i sostinguda en la formació dels professionals per a millorar la detecció i la prevenció.