LOGO CAIB
Contingut
11 febrer 2021Conselleria de Mobilitat i Habitatge

El Govern construirà una nova promoció d’habitatge públic a Es Migjorn NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Govern construirà una nova promoció d’habitatge públic a Es Migjorn

Per primera vegada el municipi d’Es Migjorn Gran tendrà una promoció d’habitatge públic. Així ho ha presentat aquest matí el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, acompanyat de la batlessa des Migjorn Gran, Antònia Camps, i la consellera d'Habitatge del Consell, Cristina Gómez.

 

Una nova promoció de 9 habitatges destinats a lloguer social que es construirà a l’Avinguda de Binicudrell 17. En aquests moments, l’IBAVI ja disposa del projecte bàsic i s’està tramitant la llicència d’obra amb l’objectiu de poder començar les obres aquesta tardor i poder-les lliurar a principis del 2023.

 

El conseller ha volgut agrair la col·laboració institucional amb l’Ajuntament i ha recordat que: “El nostre compromís és clar, construïm habitatge públic a tot aquell sòl que se’ns cedeixi, i així ho estam fent amb l’objectiu d’incrementar l’actual parc públic d’habitatge”.

 

El solar té una superfície de 801 metres quadrats i en ell s’hi construiran nou habitatges, un d’ells adaptats. Sis dels habitatges són de dos dormitoris i tres (un d’adaptat) d’un dormitori. El pressupost total de la promoció és 1.233.490 euros.

 

Es tracta d’una promoció d’habitatge sostenible on els nous habitatges dependran molt poc de l’energia elèctrica ja que seran calents durant l’hivern i freds durant l’estiu, lliutant així també contra la pobresa energètica i garantint que els seus habitants tenguin les condicions òptimes de climatització sense haver de destinar molts de recursos a les fonts d’energia. L’edifici, de 9 habitatges plurifamiliars, es divideix en 2 volums de dimensions similars de planta baixa + 2 plantes pis. Un dels volums fa cantonada amb l’Avinguda Binicudrell i Sa Travessera Nova, i l’altre dona a Sa Travessera Nova i al pati interior d’illa. Els dos volums estan units per una franja que conté l’accés, l’escala, l’ascensor i els accessos a les habitatges. La disposició dels volums en la parcel·la genera un pati interior que afavoreix la ventilació creuada en totes les habitatges. Per aprofitar la direcció dels vents favorables i garantir una bona ventilació del pati interior, es planteja l’espai de comunicacions a recés de la pluja però ventilat. Totes els habitatges tenen doble orientació a fi de facilitar la ventilació creuada i el màxim aprofitament de les condicions climàtiques del lloc (assolellament, vents predominants) per minimitzar la despesa energètica i maximitzar el confort bioclimàtic.

 

La coberta, plana, es configura de manera que no hi ha elements que sobresurtin més que la pròpia barana, a excepció dels elements de ventilació de les instal∙lacions, que arriben a 1,50m. per a complir prescripcions del CTE. El volum del badalot d’escala s’eleva únicament fins a nivell de barana donat que l’últim tram és exterior. A la coberta hi trobem també 30 plaques fotovoltaiques i 3 elements captadors per al tractament de la ventilació dels habitatges.

 

La relació amb l’entorn de l’edifici segueix les directrius de les Normes Subsidiàries (text refós) des Migjorn Gran, ajustant-se els dos volums a l’altura reguladora màxima de PB+2: 10,75m. Les façanes es configuren tenint en compte el seu entorn i la tradició constructiva local, plantejant dos volums pintats de blanc amb proteccions solars pròpies de la zona, en combinació amb un sòcol i una gelosia de pedra de marès.