LOGO CAIB
Contingut
10 maig 2021Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Agricultura aprova la resolució de sequera meteorològica en l’àmbit agrari de Mallorca i Menorca NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Agricultura aprova la resolució de sequera meteorològica en l’àmbit agrari de Mallorca i Menorca

El text reconeix la relació directa entre la sequera i els perjudicis soferts al sector primari als efectes de poder articular possibles ajudes

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha aprovat la resolució que reconeix la sequera meteorològica en l’àmbit agrari de Mallorca i Menorca. La consellera Mae de la Concha ha signat la resolució, a proposta de la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, que entrarà en vigor l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). La resolució ve motivada per la disminució de la precipitació durant els mesos de setembre de 2020 a març de 2021. A l’ efecte de poder articular possibles ajudes, el text reconeix la relació causal directa entre la sequera i els perjudicis soferts al sector primari a les illes de Mallorca i Menorca per a l’any 2021. A la vegada, permetrà també que els pagesos o ramaders que tinguin assegurats els cultius, puguin cobrar les assegurances i descomptes en els mòduls de l’IRPF de la campanya de 2021. La consellera De la Concha ha assegurat que la prioritat amb aquesta resolució era «trobar una solució a la situació actual, ja que els perjudicis han estat molt importants per a la nostra ramaderia i s'havia d'actuar ja», però ha volgut recordar que «els episodis de sequera són cada cop més freqüents a causa dels efectes del canvi climàtic». En aquest sentit, ha afegit que "de cara a millorar el futur del sector, cal abordar el tema de l’adaptació de cultius segons la disponibilitat d'aigua, com també fomentar l'increment de les assegurances agràries, que aquí són un instrument públic eficient».

El dèficit de precipitacions des del mes de setembre de 2020 fins al març de 2021 ha afectat greument diversos sectors agraris dels municipis de Mallorca i Menorca, especialment el sector de la ramaderia amb un efecte acusat en la producció de pastures, on la sequera està provocant una important reducció dels rendiments, ja que en aquests tipus d’explotacions, el bestiar s’alimenta fonamentalment amb aliments produïts en la mateixa explotació i amb un ampli ús de les pastures en el cas dels herbívors. Aquestes condicions suposen una amenaça per a la viabilitat i continuïtat de les explotacions de bestiar oví, caprí, boví i porcí en extensiu, atesa la falta de disponibilitat d’aliment.

L’afectació als cultius

La baixa pluviometria ha ocasionat que els cultius de secà sembrats durant la tardor de l’any 2020 (pastures, cereals i lleguminoses) s’hagin vist greument afectats, ja que les llavors durant la germinació al sòl varen tenir la humitat suficient per fer-ho però, a partir de principis d’any, no han pogut absorbir suficient aigua del sòl per al correcte desenvolupament del gra i per la producció de biomassa. Això ha provocat un assecament de les fulles i clorosi per la manca d’aigua, poca crescuda dels entrenusos de les tiges i un inici d’espigada molt primerenc, així com la pèrdua de la capacitat de rebrot per la manca d’aigua i baixada de la producció de biomassa.

A Mallorca, els tècnics dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) han fet un seguiment agronòmic de camp a diferents parcel·les sembrades de pastures, cereals i lleguminoses per tal d’avaluar-ne les pèrdues en la producció de biomassa per l’alimentació animal i per la producció de gra. De mitjana, s’han detectat unes pèrdues a causa d’aquest fenomen climàtic advers, depenent de les zones, del 60 al 80% en la producció de farratges, del 40 al 90% en la producció de cereals i del 70 al 90% en la producció de llegums. Aquest mateix seguiment s’ha duit a terme a l’illa de Menorca pels serveis tècnics del Fons de Garantia Agrària i Pesquera (FOGAIBA) i s’han detectat, de mitjana, unes pèrdues per aquest fenomen climàtic advers, depenent de les zones, del 60 al 70% en la producció de farratges, del 70 al 80% en la producció de cereals i del 80 al 90% en la producció de llegums.

La pluviometria

Així, a l’illa de Mallorca, de setembre a març, la pluviometria mitjana acumulada durant els mesos de setembre a març ha estat de 338,00 mm., el que suposa un 20,00% menys que la mitjana del període de referència del 1981-2010. Per exemple, a Manacor la pluviometria acumulada ha estat de 132,00 mm., el que suposa un 66% menys que la mitjana de referència; a Artà, de 327,00 mm., un 35% menys; a Llucmajor, de 268,00 mm., un 22% menys; a Palma, de 206,00 mm., un 34% menys; a Campos, de 216,00 mm., un 33% menys; a Sineu, de 324,00 mm., un 19% menys; o a Escorca, de 747,00 mm., un 19% menys.

A l’illa de Menorca, la situació és similar a la de Mallorca. La pluviometria mitjana acumulada durant aquests mesos ha arribat als 312,00 mm., el que suposa un 20,00% menys que la mitjana del període de referència del 1981-2010. Per exemple, a Ciutadella ha estat de 312,00 mm., un 13% menys; a Es Mercadal, de 341,00 mm, un 23% menys, i a Maó, de 308,00 mm., un 28% manco.