LOGO CAIB
Contingut
28 maig 2021Conselleria d'Educació i Formació Professional

15 cicles nous i 5 cursos d’especialització d’FP per al curs 2021-2022 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

15 cicles nous i 5 cursos d’especialització d’FP per al curs 2021-2022

\  14 aules més d’emprenedoria i 5 aules més de tecnologia aplicada al sector productiu

\ Nous cursos d’especialització d’Implementació de xarxes 5G, Ciberseguretat  i Intel·ligència artificial

\ l’1 de juny s’inicia l’admissió a l’oferta presencial i dual i l’1 de setembre a l’oferta a distància i modular

\ Per primera vegada a Balears un grau superior de disseny i moblament i un mitjà de decoració i rehabilitació

 

El conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, ha presentat avui l’oferta formativa de formació professional per al proper curs 2021-2022 i les principals novetats d’aquests ensenyaments.

Durant el curs 2020-2021 s’ha registrat una matrícula total de 19.532 alumnes entre totes les modalitats d’FP. Això suposa un increment d’unes 3.249 matrícules amb relació al curs anterior. Per nivells, hi ha matriculats 2.043 alumnes a FP bàsica, 10.045 a cicles formatius de grau mitjà i 7.442 a cicles formatius de grau superior.

Per al curs 2021-2022 es preveu un important increment de l’oferta que suposarà un creixement destacat del nombre d’alumnes. En total, s’implantaran 15 cicles nous a l’ensenyament públic, 5 cursos d’especialització i 12 mòduls a distància més que permetran un augment de l’oferta de places al voltant de les 1.000 i suposaran un increment de 107 docents més.

Aquest increment es deu bàsicament a la posada en marxa del Programa de Cooperació Territorial Extraordinari impulsat des del Ministeri d’Educació i Formació Professional. A través d’aquest programa, aprovat a la passada Conferència Sectorial d’Educació, Balears podrà invertir un total de 10.593.004 euros que es sumen als 11M€ que actualment estem executant per a la creació de noves places d’FP, a l’acreditació de competències professionals, a la formació del professorat, a l’emprenedoria i a la conversió d’aules en espais de tecnologia aplicada. Aquesta iniciativa s’ha integrat dins el Pla Integral de Formació Professional que impulsa el Govern de les Illes Balears.

Pel que fa al procés d’admissió per al curs 2021-2022, per als cicles d’FP presencials i dual s’inicia el proper 1 de juny, mentre que per als cicles d’FP i l’oferta modular a distància s’inicia l’1 de setembre. La inscripció als cursos d’especialització es realitza a cada centre i es té previst que tots s’iniciïn abans de gener del 2022.

15 cicles de nova implantació

El curs 2021-2022 comptarà amb  15 cicles més que el curs passat. D’aquests cicles, 4 són de grau superior, 10 de grau mitjà i 1 d’FP bàsica. Entre els nous cicles n’hi ha 2 de nova implantació: el grau mitjà d’Obres d’interior, decoració i rehabilitació i el grau superior de Disseny i moblament, tots dos a l’IES Politècnic, a Palma.

Per illes, Mallorca compta amb 12 cicles nous (1 d’FP bàsica, 8 de grau mitjà i 3 de grau superior) i Menorca amb un (el grau superior de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma a l’IES Joan Ramis i Ramis). A Eivissa s’implanta el cicle de grau mitjà de Vídeo discjòquei i so a l’IES Isidor Macabich i s’incrementa en un grup més el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes a l’IES Sa Colomina.

A banda de l’oferta presencial el curs 2021/22 s’impartiran 12 mòduls a distància de  dos cicles formatius de grau mitjà: d’Emergències sanitàries (Teleemergències, Formació i orientació laboral, Empresa i iniciativa emprenedora ) i d’Atenció a persones en situació de dependència (Destreses socials, Formació i orientació laboral i Empresa i iniciativa emprenedora).

La creació de nova oferta formativa en modalitat presencial o dual, així com també la nova oferta a distància i modular, està finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència, segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

Per altra part, els cicles formatius de grau mitjà i superior en modalitat dual estan finançats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, mentre que els cicles formatius de grau mitjà i superior modalitat presencial estan finançats pel Fons Europeu REACT-EU, a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de les Illes Balears 2014-2020.

L’oferta completa de nous cicles es pot consultar en el document adjunt.

Cursos d’especialització, els “màsters d’FP”

Aquest curs s’implantaran un total de tres cursos d’especialització nous a 4 centres:

  • Implementació de xarxes 5G, a l’IES Manacor.
  • Ciberseguretat, al CIFP Francesc de Borja Moll i a l’IES Sa Colomina.
  • Intel·ligència artificial i Big Data, al CIFP Pau Casesnoves.

A més, es tornarà a oferir el de Forneria i brioixeria artesanals a l’IES Josep Sureda i Blanes. 

Està previst que els centres on es realitzen aquests cursos obrin la inscripció al llarg del primer trimestre del curs 2021-2022 (setembre-desembre 2021).

Reconeixement de l’experiència professional dels treballadors

El curs 2020/21 s’ha donat un impuls notable al procés d’acreditació de les competències bàsiques i professionals que permet reconèixer l’experiència professional dels treballadors amb certificats oficials. Aquest reconeixement oficial els permet accedir a estudis d’FP en què només hauran de cursar aquells mòduls que no s’hagin pogut acreditar.

A Balears, i per tal de dur a terme aquest objectiu, s’ha incrementat  el nombre de punts d’orientació acadèmica i professional (POAP i extensions dels POAP) ubicats als CEPA i als CIFP de les Illes Balears, a més d’incrementar la dotació de personal d’acreditació.  Aquest operatiu, que suposarà una inversió de 4.693.181,32 euros per l’any 2021, actualment ja té a disposició dels treballadors i treballadores una oferta de 83 qualificacions de diferents sectors com el turístic, nàutic...

L’objectiu d’aquesta iniciativa és incrementar el nombre de persones acreditades i orientar a la formació al llarg de la vida. Per això s’ha obert de manera permanentment el procés d’acreditació i s’ha facilitat la inscripció i el procés en general, per tal d’arribar a uns 7.000 aspirants a Balears. Cal tenir en compte que en un curs habitual es tramitaven uns 400 expedients.

Es crea el Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional de les Illes Balears (CINFP-IB)

El Centre quedarà adscrit orgànicament a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i, entre d’altres funcions, s’encarregarà d’impulsar la creació d’aules d’emprenedoria i coordinar els espais de tecnologia aplicada als centres de formació professional. A més, coordinarà i gestionarà el programa anual de formació tècnica del professorat d’FP i impulsarà la seva formació en competència digital específica. Per altra banda, també promourà programes d’innovació i recerca i divulgarà les bones pràctiques d’FP entre els centres, a banda d’acords amb empreses, entitats i institucions. Aquest centre estarà ubicat al Parc Bit.

23 aules d’emprenedoria i de tecnologia aplicada a les Balears

El curs 2020-2021 s’han implantat a les Balears les primeres 9 aules d'emprenedoria amb una inversió de 45.000 euros i per el proper  curs 2021-2022 està previst crear-ne 14 més. Aquestes aules faciliten els instruments necessaris per a la constitució de microempreses amb la finalitat de promoure l’autoocupació com a alternativa al treball per compte aliè.

Així mateix, durant aquest curs s’han creat 4 aules de tecnologia aplicada, dotades de maquinària específica i pionera, i se’n crearan 5 més durant el curs 2021-2022.

Formació en digitalització per al professorat d’FP

El curs que ve es preveu formar en digitalització aplicada als sectors productius els professors de formació professional. Aquests docents comptaran amb formacions d’alt nivell d'especialització per fer front als nous reptes de l’FP. Aquesta iniciativa suposarà una inversió de 64.701,67 €.

Aquestes formacions completaran l’oferta de formació del professorat d’FP. Cal remarcar que aquesta oferta s’ha vist notablement incrementada aquest curs.

També es potenciaran les estades en empresa com a modalitat de formació del professorat, per tal d’acostar les necessitats dels sectors productius al món educatiu.

 

Nova oferta de cicles formatius per al curs 2021-2022

 

 ILLA

CICLE FORMATIU

FAMILIA PROFESSIONAL

CENTRE EDUCATIU

Eivissa

CFGM  de Vídeo discjòquei i so (IMS21)

Imatge i so

IES Isidor Macabich

CFGM  d’Informàtica i comunicacions (IFC21)

Informàtica i comunicacions

IES Sa Colomina

Mallorca

FPB Accés i conservació d’instal·lacions esportives (AFD11)

Activitats físiques i esportives

IES Guillem Cifre de Colonya

CFGM  Activitats comercials (COM21)

Màrqueting i publicitat

IES Guillem Sagrera

CFGM d’Estètica i bellesa (IMP21)

Imatge personal

IES Llucmajor

CFGS d’Eficiència energètica i energia solar tèrmica (ENA31)

Energia i aigua

IES Llucmajor

CFGM Farmàcia i parafarmàcia

Sanitat

IES Marratxí

CFGM Obres d’interior, decoració i rehabilitació

Edificació i obra civil

IES Politècnic

CFGS de Disseny i moblament (MAM31)

Fusta, moble i suro

IES Politècnic

CFGM de Perruqueria i cosmètica capil·lar (IMP22)

Imatge personal

IES Puig de sa Font

CFGS De Direcció de cuina (HOT34)

Hoteleria i turisme

IES Puig de sa Font

CFGM Tècnic en Farmàcia i parafarmàcia (SAN21)

Sanitat

CC Adema

CFGM Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (SSC21)

Serveis socioculturals i a la comunitat

CC La Salle

CFGM Gm Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (SSC21)

Serveis socioculturals i a la comunitat

CC La Purísima

Menorca

CFGS  de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (IFC32)

Informàtica i comunicacions

IES Joan Ramis i Ramis

 

FPB: formació professional bàsica

CFGM: cicle formatiu de grau mitjà

CFGS: cicle formatiu de grau superior