LOGO CAIB
Contingut
14 abril 2021Presidenta

Armengol rep el dictamen del CES sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Armengol rep el dictamen del CES sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030

La cap de l’Executiu ha rebut en audiència al nou president de la institució
 

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, Manel Porras, ha rebut en audiència el president del Consell Econòmic i Social (CES) de les Illes Balears, Rafel Ballester, i al seu secretari general, Josep Valero, que li han fet entrega del Dictamen 5/2020 sobre la prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’Horitzó 2030.

El CES ha elaborat aquest dictamen, d’iniciativa pròpia, responent a la petició del Govern de les Illes Balears, el 2017, que el CES elaboràs un estudi sobre la prospectiva de les societats de les Illes Balears d’aquí a la propera dècada i, per tant, pogués emetre la seva pròpia opinió en forma de dictamen.

Cal recordar que va ser el març de 2019, en col·laboració amb la UIB, quan el CES va publicar l’estudi científic encarregat, a mode de llibre blanc, obert al debat i a les propostes de la societat de les Illes Balears. Un any abans, el 2018, el CES va crear la Comissió de Treball de l’estudi composta per 18 consellers per definir-ne els continguts.

Aquest estudi, conjuntament amb els posteriors fòrums insulars i les propostes directes dels consellers del CES, sumà 444 propostes. Durant tot el procés fins arribar a l’aprovació del dictamen s’ha seguit un procés de governança molt valorat per part del CES europeu i que té el consens unànime del plenari.

L’objectiu del dictamen és fer de les Illes Balears una regió referent per la seva qualitat turística, per la seva capacitat d’atreure talent i impulsar l’emergència de noves activitats competitives en l’àmbit internacional i excel·lint en la sostenibilitat ambiental, en la inclusió social, en la qualitat del treball i en l’equilibri territorial. Per aquest motiu, aborda tres eixos estratègics: el primer, per fer de l’activitat turística a les Illes Balears un model de competitivitat i sostenibilitat de referència internacional; el segon, per fer de les Illes Balears una regió atractiva per al talent i per al desplegament de noves activitats econòmiques competitives en l’àmbit internacional, i, el tercer, enfocat a fer de les Illes Balears un model de cohesió social, de qualitat del treball, d’equilibri territorial i de sostenibilitat ambiental.

A més, s’aborda la necessitat d’establir un pla estratègic amb visió al 2030 que tengui els mitjans necessaris i es conjugui amb l’Agenda 2030 de l’ONU i els seus 17 objectius de desenvolupament sostenible, identificant-los a la realitat concreta de cadascuna de les Illes i als reptes comuns que té la comunitat autònoma. 

El dictamen preveu ser un document viu que propiciï i fomenti el debat i l’aportació de propostes i s’obri a totes les entitats socials i a totes les administracions per poder-lo debatre.