LOGO CAIB
Contingut
27 maig 2022Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

El Plan de Empleo de Calidad de las Islas Baleares contará en Menorca con una inversión de más de 60 millones de euros NNota Informativa

Foto de noticia

El Plan de Empleo de Calidad de las Islas Baleares contará en Menorca con una inversión de más de 60 millones de euros

El conseller Negueruela i la presidenta del Consell han presentat aquest pla que pretén arribar a 6.000 persones cada any

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, i la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, han presentat avui el Pla d’Ocupació de Qualitat de Menorca 2022-2025 (POQIB), que comptarà amb una inversió de 60,1 milions d’euros quasi el doble de la dotació de l’anterior pla que va ser de 30,6 milions d’euros, i que suposa un increment pressupostari del 94,6%.

Els objectius principals d’aquest Pla són la plena ocupació en igualtat d’oportunitats, l’avanç cap a una ocupació de qualitat en què la contractació indefinida i a temps complet i la igualtat de salaris entre dones i homes siguin la norma, i una clara aposta per la formació professional per a l’ocupació com una de les principals eines de millora i transformació del model productiu. El POQIB es desenvoluparà amb un pressupost de 618,9 milions d’euros i permetrà atendre les necessitats de 85.000 persones cada any.

En aquest sentit, el conseller Negueruela ha explicat que el Pla aportarà més recursos que mai a Menorca per aconseguir una plena ocupació i de qualitat que permetrà atendre les necessitats de 6.000 persones cada any. Negueruela ha reconegut que després de 7 anys de feina al servei de la ciutadania, es tracta d’un objectiu “ambiciós”, ja que és el que volen assolir totes les economies; i ha afegit que la pretensió és que aquesta plena ocupació sigui “de qualitat”.

En el Pla d’Ocupació de Qualitat,  aprovat dimecres passat a la Mesa de Diàleg Social, es recullen principals línies d'actuació en matèria de polítiques actives d'ocupació i de treball a les Illes Balears, i és el resultat d’un intens procés de diàleg social, i de les aportacions de les principals entitats civils de l’àmbit econòmic a través del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears.

Dels 60,1 milions d’inversió del POQIB a Menorca, ressalta l’esforç pressupostari, sense precedents, que s’ha destinat a la Formació Professional per a l’Ocupació, 31,6 milions d’euros, el triple que l’anterior pla, i que permetrà oferir formació a més de 910 persones anualment. En aquest sentit, entre les actuacions que es duran a terme s’inclou la creació de dos nous centres integrats de formació professional a Es Castell i a Ciutadella. A més, dins la Xarxa de Punts d’Orientació Acadèmica i Professional, (POAP), el Pla preveu un desplegament d’aquests serveis a Maó i Ciutadella, per a millorar l’assessorament cap a la formació inicial i/o ocupacional.

A més, en matèria d’orientació i acompanyament laboral, s’assignaran una dotació 8 milions d’euros. El Pla d’Ocupació de Qualitat incideix amb la formació perquè multiplica les possibilitats de creació d’ocupació en sectors estratègics i emergents, ajudant les empreses a fer possible la generació de nova ocupació. En concret, 11,3 milions es dedicaran a la creació d’oportunitats d'experiència laborals a Menorca.

Altres mesures específiques són la construcció dels nous serveis centrals del SOIB a Menorca al Polígon Industrial de Maó amb l'objectiu de facilitar i garantir el dret de tothom a l’accés a les polítiques actives d’ocupació adients i suficients.

Per altra banda, el SOIB té previst implementar un portal telemàtic d’intermediació laboral on Menorca comptarà amb una entrada específica per garantir que aquesta nova eina digital connecti les empreses i les persones treballadores.

Així mateix, preveu la posada en marxa d’un pla de prospecció empresarial permanent recolzat en les noves tecnologies,  per conèixer l’evolució del mercat de treball, posant esment en el dinamisme dels sectors i detectar les necessitats empresarials en cada moment en tota l’illa. Aquesta actuació comptarà amb la col·laboració dels agents econòmics i socials menorquins.

Col·lectius prioritaris

Els col·lectius més vulnerables i les persones d’atenció prioritària són un element clau d’aquest Pla, un dels objectius principals del qual és garantir l’equitat i l’accessibilitat universal a les polítiques laborals de formació i acompanyament. El conseller ha destacat que la prioritat és millorar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables i aconseguir que les persones aturades de llarga durada, mitjançant les polítiques actives del Govern, tenguin més oportunitats de feina.

Per això, a Menorca, els recursos que aniran als col·lectius i persones d’atenció prioritària pugem a 20, 2 milions. Es fa una atenció especial als joves(8,2 milions) així com als desocupats de llarga durada (5,7 milions), al col·lectiu de dones( 2 milions) o a les persones amb alt risc d’exclusió (4,3 milions). En aquest darrer àmbit, destaca la creació d’una xarxa específica d’atenció i acompanyament laboral per a les persones trans.

La millora de la qualitat i la salut laboral són també finalitats d’aquest Pla, amb actuacions que inclouen el reforç de la inspecció durant els mesos d’estiu, l’elaboració, per part de l’IBASSAL, d’una nova estratègia de seguretat i salut en el treball o el foment de la prevenció i la investigació de les malalties professionals.

El nou Pla incideix en l’impuls de la igualtat de gènere com a element transversal del mercat laboral, amb l’aplicació de les mesures previstes en el Pla d’Igualtat en l’àmbit laboral, ja aprovat. Entre altres fites, s’inclou la reducció de la bretxa de gènere salarial, que actualment està en el 13,7%, o la promoció de la perspectiva de gènere en la negociació col·lectiva.

El Pla d’Ocupació de Qualitat també implicarà millores i innovacions en orientació i acompanyament laboral, en el reforç del SOIB Empreses i en la transformació digital i modernització del SOIB.

A la roda informativa, també han assistit la consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, Cristina Gómez Estévez, i el director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou.