LOGO CAIB
Contingut
7 març 2022Conselleria de Salut i Consum

La Conselleria de Salut i el Consell de Mallorca sumen esforços per millorar la formació de la gent gran sobre consum NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
Promourà l’autonomia de la gent gran i facilitarà l’accés a l’administració

La Conselleria de Salut i el Consell de Mallorca sumen esforços per millorar la formació de la gent gran sobre consum

Formalitzen un acord que permetrà la formació dels professionals de les llars de la gent gran

La Conselleria de Salut i Consum i el Consell de Mallorca han formalitzat avui un acord que permetrà sumar esforços per millorar els coneixements i les habilitats de la gent gran en matèria de consum i de drets dels consumidors. L’acord —que han presentat avui la consellera Patricia Gómez i la presidenta de la institució insular, Catalina Cladera, en el Servei de Promoció de l’Autonomia Personal Son Bru de Puigpunyent— preveu la formació dels professionals de les llars de gent gran així com l’organització de cursos dirigits directament als usuaris.

A l’acte han assistit també el director general de Consum, Fèlix Alonso; el director insular d’Atenció Comunitària i Projectes Estratègics, Omar Lamin, i la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofia Alonso.

La consellera de Salut i Consum ha recordat que el conveni va en la línia de la nova Llei 4/2022, de 25 de febrer, de protecció dels consumidors i usuaris davant de situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i amb la Nova Agenda del Consumidor de la Comissió Europea, la qual subratlla la necessitat d’abordar les necessitats específiques dels consumidors que, per les seves característiques o circumstàncies, requereixen una protecció més gran per garantir la presa de decisions en les relacions concretes de consum d’acord amb els seus interessos.

La presidenta Cladera ha expressat la voluntat de reduir la bretxa digital que afecta el col·lectiu de gent gran i defensar els seus drets com a consumidors a l’hora de fer tràmits electrònics i altres gestions que per a moltes d’aquestes persones suposen «una dificultat enorme». Amb aquest conveni, ha dit, es continua avançant en la implantació del model d’atenció integral centrada en la persona, que apoderi la gent gran i n’afavoreixi una vida independent, a més de garantir que puguin exercir els seus drets com a consumidors.

El conveni signat avui es fonamenta en les funcions que tenen atribuïdes ambdues institucions. Així, d’una banda, la Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum exerceix competències, entre d’altres, en matèria de defensa dels drets dels consumidors i usuaris; informació i atenció a les persones consumidores i usuàries; tramitació i mediació de les reclamacions i denúncies de consum, i resolució de les controvèrsies a través de l’arbitratge de consum. D’altra banda, entre les funcions de l’IMAS hi ha les de desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents, així com també dur a terme polítiques de promoció de l’autonomia del col·lectiu de la gent gran.

Gómez ha destacat que l’objectiu és signar el mateix acord amb els consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.

De manera més concreta, l’objecte del conveni, que no suposa cap compromís de despesa per a les parts, és definir el marc de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum i l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, amb la finalitat de coordinar l’organització d’actes divulgatius i formatius, així com establir un canal de comunicació i gestió directe adreçat a la gent gran usuària d’aquests serveis comunitaris de l’IMAS en matèria de consum i defensa dels consumidors i usuaris.

Aquests actes divulgatius tenen una missió triple:

1. Informar i formar el personal de l’IMAS en matèria de consum i defensa dels consumidors i usuaris, tant si presta serveis a les llars de gent gran com a l’Equip de Vellesa i Família de l’IMAS (EVIF).

2. Informar i formar la gent gran de l’IMAS, tant si són persones usuàries de les llars com de l’EVIF, en matèria de consum i defensa dels consumidors i usuaris.

3. Oferir assessorament i acompanyament a les persones usuàries de les llars o de l’EVIF mitjançant l’establiment de canals de comunicació directa que possibilitin la resolució de dubtes i facilitin la preparació de reclamacions en matèria de consum i defensa dels consumidors i usuaris.

Com a part de l’acord, la Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut i Consum es compromet a posar a disposició de l’IMAS els formadors i conferenciants especialistes en temes de consum i defensa dels consumidors que necessiti, tot tenint en compte les disponibilitats de la Direcció General. Amb aquesta finalitat, ambdues parts han d’elaborar de manera conjunta un calendari d’actes que permeti aprofundir en les qüestions més rellevants per als consumidors.

Per la seva banda, l’IMAS es compromet a facilitar la infraestructura necessària per dur a terme els actes divulgatius d’informació i formació, com ara els espais adequats per a la formació i divulgació presencial i per videoconferència, i convocar-hi tant el personal com els usuaris de l’IMAS amb antelació suficient quan organitzi actes divulgatius i de formació en cadascuna de les llars de gent gran o de l’EVIF.

A més, l’IMAS ha de fomentar la participació del seu personal i de la gent gran, i gestionar les inscripcions i les cabudes dels actes divulgatius i formatius. Així mateix, acompanyarà les persones usuàries de les llars de gent gran o de l’EVIF que ho necessitin en els tràmits de comunicació amb la Direcció General de Consum.

L’acord inclou la creació d’una comissió de seguiment del conveni, que resoldrà els dubtes que puguin sorgir en el seu desenvolupament.