LOGO CAIB
Contingut
21 desembre 2021Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

«Coneixes els teus drets lingüístics?», lema del calendari per al 2022 de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

«Coneixes els teus drets lingüístics?», lema del calendari per al 2022 de l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

El calendari servirà per divulgar informació sobre els drets lingüístics dels ciutadans

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics dedica el calendari de l’any 2022 a difondre informació sobre els drets lingüístics dels ciutadans i la normativa que els empara. Sota el lema «Coneixes els teus drets lingüístics?», cada mes tracta dels drets lingüístics en un àmbit concret. La informació que apareix en el calendari es pot ampliar accedint a la pàgina web de l’Oficina per mitjà de codis QR, en què es trobaran les referències a la normativa aplicable en cada cas.

Els dotze aspectes tractats són els següents: el dret de saber català (gener), l’àmbit educatiu (febrer), l’àmbit de les administracions públiques (març), l’àmbit sanitari i assistencial (abril), l’àmbit de la justícia (maig), l’àmbit notarial (juny), l’àmbit del lleure (juliol), l’àmbit de les assegurances (agost), l’àmbit de les forces i els cossos de seguretat (setembre), l’àmbit dels mitjans de comunicació (octubre), l’àmbit laboral (novembre), i l’àmbit de les relacions comercials i de serveis (desembre). Sense pretensió de ser exhaustiu, l’objectiu del calendari és que cadascú conegui els drets lingüístics que l’emparen i prengui consciència de la seva responsabilitat a l’hora de facilitar l’exercici d’aquests drets a altres conciutadans.

El calendari es destinarà, en primer lloc, al personal de l’Administració de la Comunitat Autònoma i dels organismes que en depenen. Com ja es va fer l’any passat, també es farà arribar als consells insulars i als ajuntaments que hi estiguin interessats, així com a entitats i particulars que ho sol·licitin. D’altra banda, el contingut del calendari estarà a disposició de tothom a la pàgina web de l’Oficina.

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics va començar a funcionar el mes de desembre de l’any 2020, amb l’objecte de vetlar per la defensa i la promoció dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears. L’Oficina té, entre d’altres, la funció de difondre informació sobre els drets lingüístics i la necessitat de garantir-los.