LOGO CAIB
Contingut
11 novembre 2021Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

S’edita el Vocabulari de dret en el marc de la campanya «La justícia, també en català» NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

S’edita el Vocabulari de dret en el marc de la campanya «La justícia, també en català»

És una eina per acostar el llenguatge jurídic català als professionals

Dins les actuacions de la campanya «La justícia, també en català», la Direcció General de Política Lingüística ha reeditat el llibre Vocabulari de dret, una obra col·lectiva coordinada pels professors Antoni Llabrés i Eva Pons en la qual s’apleguen els termes jurídics bàsics emprats en els estudi de dret i en altres branques jurídiques i de les ciències socials que conté 5.947 entrades, amb equivalències en castellà i amb els sinònims i les sigles corresponents en les dues llengües. 

El Vocabulari de dret va ser publicat inicialment el 2009 per la Universitat de Barcelona i la Universitat de València, que han cedit els drets perquè es pogués fer aquesta publicació. Amb la reedició es vol acostar el llenguatge jurídic català als professionals de les Illes Balears i contribuir a ampliar l’oferta d’eines necessàries perquè els treballadors de l’Administració de justícia i els operadors jurídics puguin assegurar als ciutadans l’exercici dels seus drets lingüístics i els puguin donar un servei de qualitat.

La campanya «La justícia, també en català» ha estat impulsada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Govern de les Illes Balears, la Gerència Territorial del Ministeri de Justícia, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi de Procuradors, el Col·legi de Graduats Socials, el Deganat dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de les Illes Balears, el Col·legi Notarial i l’Obra Cultural Balear.

La iniciativa neix amb la finalitat de promoure l’ús de la llengua catalana dins l’Administració de justícia i de fomentar el coneixement i el respecte dels drets lingüístics dels ciutadans.