LOGO CAIB
Contingut
5 octubre 2021Conselleria de Medi Ambient i Territori

Medi Ambient sanciona amb 10.000 euros un xibiu del Parc Natural de Ses Salines per incomplir la normativa ambiental NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Medi Ambient sanciona amb 10.000 euros un xibiu del Parc Natural de Ses Salines per incomplir la normativa ambiental

L’empresa haurà de restaurar el medi i deixar-lo en l’estat anterior a la denúncia

La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha sancionat Experimental Beach Ibiza, situada al Parc Natural de Ses Salines, amb 10.000 euros per una infracció administrativa greu, d’acord amb la Llei 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO).

Així, des de la Direcció General d’Espais Naturals es va iniciar l’expedient sancionador per execució d’activitats i serveis incomplint les regulacions per a l’adequació ambiental de les activitats i concessions en sòl rústic. L’empresa va instal·lar altaveus a l’exterior del restaurant, va utilitzar la part posterior com a magatzem, va instal·lar càmeres de vigilància, així com una dutxa i un sistema de protecció contra els mosquits.

L'empresa denunciada va reconèixer la infracció i va sol·licitar pagar la multa dins del període voluntari, per la qual cosa, i d’acord amb la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú, es permet una rebaixa del 40% de la quantia inicial. Així, l’empresa ha abonat 6.000 euros.

El pagament de la sanció no eximeix de la restauració del medi natural i la reposició en el seu estat anterior. La restauració ambiental constitueix una eina primordial per a la mitigació dels danys produïts per determinades activitats desenvolupades en el medi natural. Aquests processos afavoreixen la dinàmica de recuperació d'àrees degradades dels ecosistemes.

L’empresa, doncs, haurà de dur a terme les actuacions dins els terminis establerts a la resolució i demanant els permisos i autoritzacions que fossin necessaris. Els Agents de Medi Ambient faran el seguiment del compliment de les mesures de restauració dictades.