LOGO CAIB
Contingut
2 agost 2021Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

CONSELL DE GOVERN: 1.200.000 EUROS PER AL PROGRAMA SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT PER A JOVES DESOCUPATS ALUMNES D’ESPA O D’FP PER AL PERÍODE 2021-2022 CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: 1.200.000 EUROS PER AL PROGRAMA SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT PER A JOVES DESOCUPATS ALUMNES D’ESPA O D’FP PER AL PERÍODE 2021-2022

\ S’adreça a alumnes de segon, tercer o quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) o dels cicles d’FP de grau mitjà o superior

\ Els ajuts els podran sol·licitar joves en atur, entre 18 i 30 anys, inscrits en el Sistema nacional de garantia juvenil i que siguin demandants

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ha autoritzat una inversió d’1,2 milions euros per finançar la convocatòria SOIB Jove Beques d’Èxit per a l’Estudi, un programa de segona oportunitat que incentiva el retorn al sistema educatiu de persones joves desocupades de més de 18 anys i menys de 30, que estiguin matriculades als cursos de segon, tercer o quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) o en cicles de formació professional de grau mitjà o superior sostinguts amb fons públics de la CAIB, per al període 2021-2022.

Mitjançant aquestes beques d’èxit s’incentiva el retorn al sistema educatiu de joves desocupats entre 18 i 29 anys, que abandonaren de manera primerenca els estudis i que, o bé cursin amb aprofitament un o diversos àmbits de coneixement de segon, tercer o quart d’ESPA, en els centres educatius per a persones adultes de les Illes Balears (CEPA), o bé retornin al sistema educatiu i acabin amb aprofitament un curs del cicle de formació professional de grau mitjà o superior.

Igualment, aquestes beques tenen com a objectiu augmentar la probabilitat de finalització amb èxit d’aquests estudis alhora que se’n redueix l’abandonament per causes econòmiques. Aquest estímul contribueix a la incorporació al mercat laboral amb unes condicions òptimes de coneixements i d'adquisició de competències que hi facilitaran la permanència.

L’import de la beca es fixa en 426 euros per mes i la quantitat final que s’ha de percebre variarà en funció de si són alumnes d'ESPA o s'han matriculat en un cicle de formació professional.

Per beneficiar-se d’aquests ajuts, s’ha d’estar inscrit com a demandant d’ocupació en el SOIB i en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, finalitzar amb aprofitament almenys un dels àmbits de coneixement en qualcun dels centres d’educació per a persones adultes i obtenir l’aprofitament del curs del cicle d’FP, entre d’altres.

La convocatòria pot ser cofinançada pel Fons Social Europeu a través del proper Programa Operatiu de Fons Social Europeu de les Illes Balears per al període 2021-2027.