LOGO CAIB
Contingut
14 juliol 2021Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

En marxa un informe sobre la situació del català a les Illes Balears NNota Informativa

Foto de noticia

En marxa un informe sobre la situació del català a les Illes Balears

A iniciativa del Consell Social de la Llengua Catalana

La Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana ha acordat impulsar l’elaboració d’un informe succint sobre la situació actual de la llengua catalana a les Illes Balears. S’hi recolliran les dades disponibles de diverses fonts i es farà incís en les actuacions dels poders públics, responsables del procés de normalització d'acord amb l'Estatut d’autonomia. Així, es podrà determinar quins són els objectius acomplerts i els pendents. 

Aquest informe, que elaborarà la Direcció General de Política Lingüística amb la col·laboració dels diferents membres del Consell Social, es durà a la propera sessió de la Comissió Permanent perquè l'elevi al Ple d’enguany, previst per a finals d’any. Posteriorment es remetrà als poders públics. 

A la reunió de la Comissió Permanent també es va acordar fer una trobada de consells socials de la llengua catalana la propera tardor, a fi de compartir experiències i millorar la participació en el si d’aquests òrgans assessors. El Consell Social de la Llengua Catalana de les Illes Balears farà arribar la invitació al Consell Social de la Llengua Catalana de Catalunya i al Consell Social de les Llengües del País Valencià.

Igualment es va aprovar redactar una proposta de pla d’actuacions per a l’any 2022 adreçat als membres del Ple del Consell Social i en general als poders públics, a fi d’orientar la seva actuació en matèria de política lingüística. Se sol·licitarà la participació dels diferents membres del Consell Social que hi facin aportacions a fi de completar la detecció de necessitats.