LOGO CAIB
Contingut
25 juny 2021Conselleria de Salut i Consum

Els ciutadans de Balears poden sol·licitar la prestació de l’eutanàsia a partir d’avui NNota Informativa

Foto de noticia
Sanitaris de diferents disciplines han participat aquesta setmana en sessions de formació sobre la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia

Els ciutadans de Balears poden sol·licitar la prestació de l’eutanàsia a partir d’avui

Els pacients de Balears que sofreixin una malaltia greu i incurable o patiment greu, crònic en els termes establerts a la Llei, la poden sol·licitar

Balears ja està en disposició d’oferir la prestació d’ajuda per morir a partir d’avui, tal com estableix la Llei Orgànica 3/2021 de 24 de març. Poden sol·licitar-la els pacients que sofreixin una malaltia greu i incurable o patiment greu, crònic en els termes que estableix la Llei esmentada. La Direcció General de Prestacions i Farmàcia ha habilitat un espai d’informació sobre l’eutanàsia al web: http://www.caib.es/sites/eutanasia/es/portada_llei_eutanasia/

L’objectiu principal era regular la adquisició d’un nou dret pel ciutadà, a una societat cada vegada amb més autònoma. Des de la Conselleria de Salut i Consum s’ha treballat en els aspectes imprescindibles per dotar de recursos necessaris per al desenvolupament d’una llei amb garanties i que reconeix el dret dels professionals a l’objecció de consciència.

L’entrada en vigor de la norma implica la inclusió dins la cartera comú de serveis del Sistema Nacional de Salut de la prestació de la ajuda per morir, motiu pel qual tots els professionals sanitaris poden estar implicats en la provisió d’aquesta prestació, i es garanteix l’assessorament, acompanyament i formació de tots els professionals implicats en l'oferta de la prestació.

Per això s’ha volgut donar una formació més avançada als referents dels centres que ajudaran als professionals a acompanyar als pacients en el procediment que s’inicia després de la sol·licitud de la prestació per part de la persona usuària. Les sessions han tengut lloc a l’Hospital Universitari Son Llàtzer, l’Hospital Can Misses i l’Hospital Mateu Orfila.

L’objectiu d’aquesta primera formació ha estat capacitar els participants per donar suport als seus companys en el procediment de sol·licitud de la prestació d’ajuda para morir i capacitar-los per a acompanyar el pacient.

Les sessions han permès aprofundir en aspectes com la situació clínica del context eutanàsia, és a dir, el deteriorament físic, la naturalesa del sofriment i la voluntat del pacient; els requisits legals i el procediment; l’objecció de consciència; la proposta d’entrevista deliberativa amb el pacient i el procediment tècnic de l’ajuda per morir.

D’aquesta manera s’ha ofert formació i eines per poder establir una bona comunicació amb el pacient, la família i l’equip; per dominar la tramitació completa del procediment; per conèixer els requisits legals per a la sol·licitud de l’eutanàsia i què s’ha de reflectir a l’informe de valoració del metge responsable i per poder assessorar en les situacions susceptibles d’objecció de consciència, entre d’altres.

S’han intentant resoldre les dubtes dels professionals, tenint en compte que aquest és un camí que avui només començam a recórrer tots junts, persones i professionals.