LOGO CAIB
Contingut
14 maig 2021Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors

La consellera Rosario Sánchez defensa la necessitat d’afrontar els desequilibris de la insularitat, la població flotant i l’augment de població al nou Pla de recuperació enfront del repte demogràfic NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La consellera Rosario Sánchez defensa la necessitat d’afrontar els desequilibris de la insularitat, la població flotant i l’augment de població al nou Pla de recuperació enfront del repte demogràfic

La consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, ha defensat la necessitat d’afrontar els desequilibris derivats de la insularitat i la fragmentació territorial, el pes de la població flotant i l’augment de la població a les Illes Balears les darreres dècades, en el nou Pla de recuperació enfront del repte demogràfic, document obert a incorporar noves propostes que s’ha tractat avui amb les comunitats autònomes durant la Conferència sectorial de Repte Demogràfic.

Aquest pla neix amb l’objectiu d’alinear l’Estratègia nacional enfront del repte demogràfic, elaborada a partir del mandat de la Conferència de Presidents l’any 2017, i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya, i s’obre a noves propostes, durant el procés de debat amb les comunitats autònomes al si d’aquesta conferència sectorial, celebrada avui mitjançant videoconferència i encapçalada per la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.

Durant aquesta conferència, la consellera Rosario Sánchez ha valorat la incorporació de mesures en aquest pla que es troben alineades amb l’acció i l’estratègia del Govern de les Illes Balears, com el bloc específic d’energies renovables a les illes, l'eix d’impuls del turisme sostenible i les línies d’actuació en matèria de gestió de residus, de l’aigua i d’espais mediambientals, entre d’altres, i també ha destacat la necessitat de tenir en compte altres condicionants importants a l’hora d’afrontar el repte demogràfic.

En aquest sentit, ha assenyalat, tal com recull l’estratègia nacional enfront del repte demogràfic, el pes de la població flotant, atès el caràcter de destinació turística i les “necessitats derivades en infraestructures i serveis públics” per l’augment de la població a les illes durant els períodes de major afluència turística, i la “fragmentació territorial que suposa el fet de ser illes”, derivada de la doble i triple insularitat. Així mateix, ha destacat l’increment exponencial de la població de les illes les darreres dècades.

Rosario Sánchez ha manifestat que “el repte demogràfic no és només la despoblació, malgrat sigui una qüestió fonamental”, sinó que també ha de tenir en compte altres factors rellevants com l’impacte de la població flotant o l’increment poblacional i els riscos que se’n deriven dels mateixos en la sostenibilitat socioeconòmica i mediambiental de les illes i de les “dificultats” que generen en la gestió territorial i dels serveis públics.

Així mateix, la consellera, acompanyada del director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, s’ha referit també a la necessitat de potenciar l’eix recollit al pla de descentralització i reforç de serveis públics, en concret en el cas de l’administració estatal i altres ens estatals a les illes, ha assenyalat, donat que aquesta descentralització i millora de serveis “poden contribuir molt a la cohesió territorial”, un dels objectius d’aquest pla.

Durant aquesta conferència, la vicepresidenta Ribera ha traslladat les primeres línies d’actuació articulades en aquest Pla a les comunitats autònomes, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i ha manifestat que ara s’obre una fase a la qual totes les administracions públiques han de treballar conjuntament per a convertir aquest pla en projectes i accions concretes, dins l’agenda d’igualtat i cohesió social i territorial.