LOGO CAIB
Contingut
24 abril 2021Conselleria de Medi Ambient i Territori

El Servei de Gestió forestal incorpora un nou indicador d’humitat de la vegetació per a la gestió dels incendis forestals NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El Servei de Gestió forestal incorpora un nou indicador d’humitat de la vegetació per a la gestió dels incendis forestals

Aquest valor ajuda a determinar el nivell de risc de propagació del foc

L'operatiu d'extinció d'incendis forestals incorpora un nou indicador de la humitat del combustible vegetal viu que permet conèixer la disponibilitat de les plantes a propagar el foc. Aquest indicador se suma a les altres eines d'anàlisi i seguiment del risc d'incendi forestal com altres característiques de la vegetació (l'estructura, la càrrega, l'alçada, la densitat i la continuïtat) els factors meteorològics i els topogràfics. Aquests paràmetres determinen el comportament del foc, la seva propagació i el risc d'incendi forestal.

L'estudi s'està efectuant sobre diferents espècies arbòries (pi, ullastre, alzina) i arbustives (mata, estepa, xiprell, romaní, càrritx) representatives de l'àmbit insular mediterrani, a partir de la recollida de diferents parcel·les de mostreig repartides pel territori i el seu posterior tractament a laboratori. L'anàlisi s'està coordinant des del Servei de Gestió Forestal, amb el suport del personal de l'IBANAT del CEFOR (Centre Forestal de Menut).

Els resultats d'humitat del combustible viu (proporció d'aigua respecte al pes del combustible) estan mostrant diferents dinàmiques que varien de forma significativa entre les diferents espècies i en funció de l'època de l'any. Així les plantes amb major oscil·lació d'humitat són les que faciliten més la propagació del foc enfront de les que presenten una menor diferència entre períodes secs i humits.

També s'han estudiat les relacions de la humitat de la vegetació observada amb els valors del vigor de la vegetació obtinguts a partir dels sensors dels satèl·lits de la xarxa de Copernicus (Sentinel). D'aquesta manera, en el futur es podrà conèixer la disponibilitat de la vegetació a cremar, coneixent el valor que dona el satèl·lit relatiu a l'activitat vegetativa (NVDI) en els boscos i restants terrenys forestals al llarg de les diferents estacions de l'any.

L'obtenció de l'evolució de la humitat del combustible en temps real, per a cada tipus d'hàbitat forestal i per l'entorn insular, permetrà ajudar a monitorar les finestres més perilloses (intensitat, propagació) del comportament del foc o més desfavorables respecte al risc d'ignició. Això inclou disposar d'una eina útil des de l'àmbit de gestió integrada dels incendis forestals, que realitza l'operatiu d'incendis forestals de la conselleria, tant per a modular les capacitats reactives del dispositiu d'extinció com per treballar eficaçment en les tasques i infraestructures de prevenció.