LOGO CAIB
Contingut
3 abril 2021Conselleria de Medi Ambient i Territori

Sanitat Forestal edita una guia divulgativa per a què la ciutadania pugui reconèixer els símptomes de la Xylella NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Sanitat Forestal edita una guia divulgativa per a què la ciutadania pugui reconèixer els símptomes de la Xylella

L’objectiu és potenciar la participació de particulars en la detecció en espècies forestals

El Servei de Sanitat Forestal de la Conselleria de Medi Ambient i Territori ha editat la ‘Guia visual de símptomes de Xylella fastidiosa en espècies forestals de les Illes Balears’, amb l’objectiu de posar a l’abast de la ciutadania la simptomatologia d’aquesta plaga, perquè la pugui reconèixer si apareix en espècies forestals.

Així, i per potenciar la participació a l’hora de detectar espècies forestals afectades, la guia ofereix, en forma de 14 fitxes visuals, les eines necessàries per poder conèixer els efectes que provoca el bacteri a les plantes, ja que és a partir de l’observació en les espècies, i no en els símptomes directament associats, com es pot detectar millor la Xylella.

El director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, ha recordat que, actualment, per fer front a la Xylella «la prevenció és el millor mètode». Mas ha recordat que des de la Conselleria «s’han intensificat les tasques de prospecció i mostreig del bacteri, una tasca que seria molt més difícil sense la col·laboració ciutadana». Per això, ha convidat a propietaris i particulars a adquirir una guia i participar de la detecció.

La guia inclou, doncs catorze fitxes, corresponents a les 14 espècies forestals on s’ha detectat la Xylella – de les 25 a Balears, entre àmbit agrícola, ornamental i forestal. En elles s’especifica l’espècie concreta, el seu hàbitat i la simptomatologia observada en cada cas.

Per poder accedir al document, es pot fer a través de la pàgina web sanitatforestal.caib.es, on es podrà descarregar en format digital, mentre que si es vol una còpia en paper, s’ha de demanar a través del correu electrònic sanitatforestal@caib.es.

Cal recordar que el primer cas de Xylella fastidiosa detectat a l’estat espanyol es va donar a l’illa de Mallorca l’any 2016, en un arbre fruiter. Des de llavors, s’ha treballat de forma conjunta entre l’administració autonòmica, estatal i europea per mitigar les conseqüències de la plaga a l’arxipèlag.