LOGO CAIB
Contingut
2 novembre 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: APROVAT L’AJORNAMENT DE LES ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DE BALEARS AMB MOTIU DE LA COVID-19 CConsell de Govern

Foto de noticia

COVID-19: CONSELL DE GOVERN: APROVAT L’AJORNAMENT DE LES ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DE BALEARS AMB MOTIU DE LA COVID-19

\ Aquesta mesura afecta els centres públics i concertats, els centres d’educació de persones adultes i els de règim especial
\ Per complir amb les mesures sanitàries establertes i fins que la situació sanitària ho permeti


El Consell de Govern ha autoritzat avui la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a ajornar, fins que la situació sanitària ho permeti, les eleccions de representants dels diferents sectors de la comunitat educativa als consells escolars de tots els centres de les Illes Balears previstes per a aquest curs 2020-2021.

Aquesta mesura afecta les eleccions a centres públics i concertats, d’educació infantil i primària, instituts d’educació secundària, centres públics d’educació especial, centres d’educació de persones adultes i de règim especial.

A l’actualitat hi ha centres que, en compliment de les corresponents normes i els reglaments dels centres que en regeixen el funcionament, haurien d’iniciar el procés electoral de renovació dels seus consells escolars.

Ara bé, com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, el funcionament i l’organització dels centres docents es veuen afectats per les normes sanitàries de prevenció de la propagació de la COVID-19 (Resolució conjunta d’Educació i de Salut de 6 de juliol de 2020 i les seves modificacions, de 3 de setembre de 2020 i de 25 de setembre de 2020).

Aquestes resolucions preveuen mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021, unes mesures que no fan viable la celebració d’aquests processos.

Amb la finalitat de respectar les mesures sanitàries, s’aprova ajornar les eleccions de representants dels diferents sectors de la comunitat educativa als consells escolars dels centres fins que la situació sanitària ho permeti.