LOGO CAIB
Contingut
20 octubre 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Es convoquen ajuts per a activitats de divulgació i difusió científica NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Es convoquen ajuts per a activitats de divulgació i difusió científica

Es destinarà més de mig milió d’euros per a l’organització d’actes com congressos i seminaris

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, a través de la a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, ha fet una convocatòria d’ajuts per a l’organització d’activitats de divulgació o difusió científica. L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar suport a l’organització de congressos (estatals o internacionals), seminaris, jornades, tallers i actuacions de difusió o divulgació de caràcter científic o tecnològic. Les activitats s’hauran de dur a terme a l’arxipèlag durant el període 2020-2022. 

Segons ha explicat el director general de Política Universitària i Recerca, Pep Lluís Pons, a través d’aquesta convocatòria es vol “promoure l'intercanvi de coneixement i donar a conèixer els avenços científics produïts per la nostra comunitat científica” i també “estimular noves vocacions científiques i tecnològiques entre la societat”. Pons ha recordat que “gràcies a la tasca iniciada la passada legislatura, estam posant la recerca en el lloc adequat per tal que sigui un pilar del canvi de model econòmic”.

La partida, de caràcter pluriennal, és de 545.000 €. La distribució de les anualitats és de 145.000 € el 2020, 200.000 € el 2021 i 200.000 € el 2022. Prioritàriament, les actuacions finançades seran les que s’atenguin als reptes de la societat de les Illes Balears establerts en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació 2018-2022. Els destinataris de la convocatòria són els centres d’R+D i altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que tenguin prevista en els seus estatuts l’R+D o el seu foment com a activitat principal i que tenguin la residència fiscal, un establiment permanent o una representació a les Illes Balears.