LOGO CAIB
Contingut
14 setembre 2020Conselleria de Salut i Consum

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA AL SERVEI DE SALUT EL PAGAMENT DE 6,9 M€ DE CARRERA PROFESSIONAL EN COMPLIMENT DE DUES SENTÈNCIES CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: EL CONSELL DE GOVERN AUTORITZA AL SERVEI DE SALUT EL PAGAMENT DE 6,9 M€ DE CARRERA PROFESSIONAL EN COMPLIMENT DE DUES SENTÈNCIES

\ Instàncies judicials avalen el pagament del 100 % de la carrera professional als demandants

\ Actualment, el Servei de Salut paga el 25% d’aquest complement al personal temporal


El Consell de Govern ha autoritzat al Servei de Salut la despesa de 6,9 M€ per fer efectiu el pagament del 100 % del complement de carrera professional als demandants de dues sentències judicials. Ambdues (una del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i l’altra del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma) han avalat el pagament als recurrents del 100 % del complement de carrera professional.

Actualment, el Servei de Salut paga el 25 % d’aquest complement al personal temporal. Les sentències es basen en el compliment d’una directiva europea que considera que aquest complement fa referència a la condició de treball i que, en aquest sentit, les disposicions que diferencien les condicions d’accés a la carrera professional dels empleats públics de caràcter temporal respecte als quals tenen la condició de fixos no s’ajusten a dret.

Aquestes dues sentències afecten un col·lectiu de professionals pertanyents a la categoria d’infermeria i un altre grup de facultatius especialistes d’àrea. Aquestes dues demandes varen ser interposades pels sindicats UGT i Simebal, respectivament.