LOGO CAIB
Contingut
21 agost 2020Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius

Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes demana a l’Estat que els productors fotovoltaics de les Illes Balears tenguin els mateixos drets que els de la resta del país NNota Informativa

Foto de noticia

Reactivació econòmica: El vicepresident Yllanes demana a l’Estat que els productors fotovoltaics de les Illes Balears tenguin els mateixos drets que els de la resta del país

Envia una carta a la ministra de Transició Ecològica en què li transmet la greu situació que pateixen més de 600 famílies a causa dels retards en els pagaments de les retribucions d’energies renovables

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, ha tramès una carta a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per demanar-li que els productors d’energies renovables de les Illes Balears tenguin els mateixos drets que els de la resta de l’Estat.

Després de reunir-se telemàticament amb l’Associació Nacional de Productors d’Energia Fotovoltaica, Yllanes reclama una solució per posar fi a la precària situació que suporten les més de 600 famílies que produeixen energia renovable a les Illes Balears, a causa dels greus retards que estan patint en els pagaments que els corresponen pels ajuts destinats a energia renovable.

El vicepresident exposa que els petits productors de les Illes Balears tarden fins a cinc mesos a rebre aquestes retribucions, mentre que a la resta de l’Estat les cobren en un període màxim de trenta dies. Aquesta situació, defensa Yllanes, «podria ser suportable per a grans empreses, però en cap cas per a les famílies, que han d’atendre el pagament mensual dels finançaments de les seves plantes de generació d’energia amb recursos propis». Per aquest motiu, Vicepresidència reclama a l’Estat que els productors d’energia fotovoltaica de les Illes Balears gaudeixin dels mateixos drets que els de la resta del país i rebin els ajuts que els corresponen en el mateix termini.

Com s’explica a la carta, els productors fotovoltaics insulars perceben mes a mes de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC), que és l’òrgan liquidador del sector elèctric, un 50 % dels ingressos de la seva activitat, mentre que el 50 % restant el reben del tresor públic, amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat. El problema és que aquests pagaments es produeixen amb un retard de cinc mesos. A més a més, els pressuposts generals de l’Estat estan prorrogats i, per tant, no preveuen la totalitat dels desemborsaments que hauria d’efectuar el tresor públic en l’exercici de 2020, i es contribueix així a generar més inquietud i incertesa d’aquests productors.

Al desembre de 2016, a través de la disposició addicional tercera de l’Ordre ETU/1976/2016, el 50 % de la retribució específica d’aquest col·lectiu va procedir dels costs que abona mensualment el sistema elèctric al conjunt de productors d’energies renovables del país, per ubicar aquest concepte —únicament per al cas de productors no peninsulars— en els pressuposts generals de l’Estat. Vicepresidència considera que es tracta d’un greuge comparatiu que mai s’hauria d’haver produït i que està motivat per incloure sense justificació la retribució dels productors fotovoltaics de les Illes Balears com un cost extra de la generació no peninsular, quan és més aviat tot el contrari.

Per tot això, el vicepresident Yllanes ha sol·licitat a l’Estat que es reverteixi la disposició addicional tercera de l’Ordre ETU/1976/2016 i que, mentre això no succeeixi, s’inclogui en els pressuposts generals de l’Estat una partida suficient per poder atendre els pagaments de les energies renovables dins el termini i en la forma escaient, i que, en la mesura que sigui possible, s’igualin els drets dels futurs productors d’energia fotovoltaica de les Illes Balears.