LOGO CAIB
Contingut
29 maig 2020Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA LA SIGNATURA DEL CONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL POL MARÍ CConsell de Govern

Foto de noticia

CONSELL DE GOVERN: AUTORITZADA LA SIGNATURA DEL CONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL POL MARÍ

\ El conveni se signarà entre el Govern i el CSIC 

El Consell de Govern ha autoritzat la signatura del conveni instrumental de subvenció entre el Govern de les Illes Balears i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) per a la construcció d’un edifici al Moll Vell de Palma, cofinançat amb fons FEDER. 

L’objecte d’aquest conveni és atorgar una subvenció al CSIC per cofinançar la construcció d’un espai que servirà de seu al Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB) i contribuirà a la creació d’un parc tecnològic centrat en la investigació del medi marí. La inversió total serà superior a 7,5 milions d’euros. 

Amb el Pol Marí es vol aglutinar els centres de coneixement existents a les Illes Balears especialitzats en ciències i tecnologies marines, juntament amb el sector empresarial de l'àmbit marí. Tot això amb l’objectiu de crear un pol tecnològic amb un model de negoci competitiu internacionalment. 

El SOCIB és un consorci constituït el 2008 entre el Ministeri de Ciència i Innovació i el Govern de les Illes Balears per al disseny, la construcció, l'equipament i l'explotació del Sistema d’Observació Costaner de les Illes Balears. El SOCIB està operatiu des de 2014 i és l'única infraestructura cientificotècnica singular (ICTS) que hi ha a l’arxipèlag. El 2019 es va aprovar la incorporació del CSIC a aquest consorci. 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears cofinançarà aquest projecte amb una subvenció de 3.750.000 €. Es tracta d’una despesa pluriennal: 1.750.000 € per a l’any 2021 i 2.000.000 € corresponents a l’any 2022.

Aquest projecte està inclòs en el programa operatiu FEDER. Va en línia amb la necessitat estratègica d’un nou impuls a la recerca per assolir un model productiu més sostenible i inclusiu.