LOGO CAIB
Contingut
23 gener 2018| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

El Govern potencia el paper mediador de la Societat de Garantia Recíproca ISBA per facilitar el finançament d’emprenedors i emprenedores, i de la petita i mitjana empresa de Balears NNota Informativa

Foto de noticia

El Govern potencia el paper mediador de la Societat de Garantia Recíproca ISBA per facilitar el finançament d’emprenedors i emprenedores, i de la petita i mitjana empresa de Balears

La línea d’ajuts a avals conjunta de la Comunitat Autònoma i ISBA per 2018 posarà a disposició dels interessats l’accés al crèdit per un total de 40 milions d’euros en condicions avantatjoses respecte les que ofereix el mercat.
Ja és a disposició d’emprenedors, emprenedores i petita i mitjana empresa de Balears l’edició 2018 de la línia d’ajut a la concessió d’avals bancaris pel finançament d’iniciatives empresarials que tutela el Govern i la Societat de Garantia Recíproca ISBA. Una iniciativa que pretén facilitar l’accés d’aquests col·lectius amb les entitats financeres.

En 2018 es manté la dotació màxima de la línia de crèdit en 40 milions d’euros, i també l’objectiu final de la iniciativa, que és el de facilitar al màxim l’obtenció de finançament en les millors condicions possibles. En aquest sentit, la línia ISBA-CAIB de 2018 incorpora algunes novetats que milloren les condicions ofertes l’any passat, amb bonificacions sobre el tipus d’interès de l’operació que suposa l’1% per a pimes i el 2% per als emprenedors, i ajudes per abonar el cost total de l’aval en el primer any de la vida del crèdit, tant per les iniciatives d’inversió per a pimes, com en les operacions de refinançament.

La línia d’ajuts a avals ISBA-CAIB de 2018 complementa l’acció decidida del Govern per a reactivar els sectors productius de les Illes Balears, i propiciar iniciatives empresarials de valor afegit que convergeixin cap a un nou model econòmic. “En la presentació dels Pressuposts de la Comunitat de 2018 ja vaig dir que la millora econòmica havia de servir per a blindar els serveis socials d’una banda, i per garantir unes bases de prosperitat i estabilitat econòmica a futur”, ha dit la consellera Catalina Cladera. En aquest sentit Cladera ha recordat la presentació del Pla d’Indústria, ahir mateix, amb una dotació de 105 milions d’euros entre 2018 i 2025 destinats a “la creació de les condicions necessàries per al manteniment i creixement de les empreses instal·lades a les Illes, així com la creació i implantació de noves empreses, que contribueixin a la regeneració del teixit industrial, sobretot a les zones més desafavorides industrialment”.

En aquest context, Cladera ha destacat “ la importància del paper que juga una entitat com ISBA per a garantir la mediació de les empreses i les entitats financeres per obtenir finançament per a poder invertir i crear valor afegit i llocs de feina de qualitat”.
La línia d’ajuts a avals ISBA-CAIB està especialment dedicada a activitats d’inversió i de liquiditat per a pimes. Però en el primer dels casos, la inversió inclou específicament activitats d’empreneduria, i recull incentius per a dones empresàries. També són línies de feina valorades les que es vinculen amb accions d’innovació tecnològica, els microcrèdits per activitats empresarials d’abast social, i les que inclouen accions d’internacionalització de l’activitat empresarial.

Augment del 5,5% d’operacions formalitzades en la línia ISBA-CAIB de 2017 i més de 600 llocs de feina generats.

L’acte de presentació de la línia d’ajuts a avals de 2018 ha servit per fer balanç de l’acceptació de la iniciativa en 2017. L’any passat es van formalitzar 444 operacions d’avals amb pimes i emprenedors dins la línia, un 5,5% més que en 2016. L’import total de les operacions s’ha reduït, de 35,2 M€ a 34,4 M€. Aquest augment de les operacions i la disminució del volum total del seu import ha provocat que l’operació de crèdit mitjana hagi passat de 83.500 euros a 77.500 euros en 2017. Les operacions que més han crescut han estat les de inversió per pimes, en un 51% (un 36% en volum econòmic) i les de liquiditat –circulant- en un 11% sobre 2016 (i un 7% per volum de les operacions).

Cladera ha destacat el fet que “en 2017 la línia ISBA-CAIB ha arribat a més empreses. Les operacions d’inversió van a l’alça, senyal de la millora de la salut de les pimes. I aquest fet també es nota en la baixada de la morositat general a ISBA, del 8,73% de 2016 al 6,5% de 2017. En aquest sentit Cladera ha destacat també la generació de “més de 600 llocs de feina a través de l’activitat generada a través de la línia d’avals”.

L’activitat d’ISBA SGR en 2017 va permetre augmentar el risc viu compromès fins els 164 milions d’euros, i un augment d’operacions formalitzades del 17%

El president d’ISBA, Fernando Marqués, i el director general, Jesús Fernández, han exposat les xifres provisionals del balanç d’actuació de la Societat de Garantia Recíproca durant 2017. El risc viu compromès torna a pujar un 2,46% respecte el 2016, fins els 164 milions d’euros, i el nombre d’empreses associades a ISBA ha depassat la xifra de les 2.000.

En 2017 s’han formalitzat un total de 475 operacions amb empreses, un 17% més, tant volum com en quantia econòmica, (40,6 milions d’euros). D’entre el conjunt d’operacions formalitzades, destaquen els increments dels avals per inversió i per capital circulant que s’incrementen en més d’un 20% mentre que per l’altra banda els imports destinats a avals per operacions de refinançament s’han reduït en un 80%.

Marqués i Fernández han destacat que la previsió d’activitat d’ISBA per 2018 permetrà la creació “d’uns 750 llocs de feina”.