LOGO CAIB
18 de octubre de 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Oferta pública de 395 places als Serveis Generals NNota Informativa

Foto de noticia

Oferta pública de 395 places als Serveis Generals

\ Les proves començaran durant la primera setmana de març de 2018
El Govern de les Illes Balears posa en marxa la convocatòria de les noves proves selectives d’una oferta pública d’ocupació per un total de 395 places de funcionari de carrera als Serveis Generals de la Comunitat Autònoma, repartides entre 242 places de torn lliure i 153 places de promoció interna. Aquesta convocatòria aplega les places corresponents al 2017, conjuntament amb les dels processos sense convocar dels tres darrers exercicis (2014, 2015 i 2016).
 
El període per presentar les sol·licituds per als aspirants s’obrirà la pròxima setmana, després de la publicació de la convocatòria en el BOIB, i s’estendrà per espai de 20 dies naturals. Els primers exàmens d’aquest procés estan previstos durant la primera setmana del mes de març de 2018, segons l’acord al qual han arribat la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i els sindicats representats a la Mesa dels Empleats Públics dels Serveis Generals de la CAIB.
 
Es tracta de les primeres oposicions en aquest àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma en deu anys, des de l’any 2008. Aquesta nova passa s’emmarca en el major procés d’oposicions a la funció pública a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, posat en marxa aquesta legislatura i amb una oferta mínima de més de 7.750 places de funcionari de carrera –educació, salut i serveis generals- per al període 2017-2020.
 
La Mesa dels Empleats Públics dels Serveis Generals de la CAIB, presidida per la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha acordat la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació del tribunal qualificador de les proves selectives per l’accés als cossos dels Serveis Generals, un procés que porten a terme la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques i l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP). 
 
“Complim el nostre compromís de legislatura d’obrir portes a la funció pública de la Comunitat Autònoma i posam en marxa les noves oposicions”, ha dit la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, qui també ha volgut posar de manifest que aquest procés ha estat “una prioritat  d’aquest Govern des del primer dia”. “Una acció de govern que vàrem començar amb el retorn del diàleg social i la recuperació dels drets manllevats als empleats públics”, ha subratllat. La consellera també ha agraït la tasca i la disposició dels sindicats per arribar a l’acord.
 
Cladera ha destacat que aquest procés “no suposa un increment de plantilles perquè es tracta de places actualment ocupades, per personal interí o eventual”, i que passaran a ser ocupades per personal funcionari. “Consideram que representa una millora en la gestió perquè, sense augmentar la despesa, milloram la qualitat de l’ocupació a la funció pública”, ha dit la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques.
 
Del total de places de les oposicions (395), la reserva per a persones amb discapacitat representa un 7% del total (28 places), d’acord amb el que disposa el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 
En el mes de desembre es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) la resolució amb les llistes provisionals de persones admeses i excloses a cadascuna de l’escales cossos i especialitats de què consta la convocatòria. Un cop resoltes les possibles al·legacions que s’hi presentin, les llistes definitives es publicaran al BOIB el mes gener de 2018. Un cop fets els exàmens, la presa de possessió dels nous funcionaris de cossos generals està prevista durant el mes de desembre de 2018.
 
Entre els mesos de març i maig de 2018, es celebraran els primers exercicis de les proves selectives dels diversos cossos generals d’aquest procés d’accés a la funció pública. Els primers exàmens es faran la primera setmana de març.
 
Per torn lliure, obert a persones que volen accedir a la funció pública, la convocatòria d’aquestes noves oposicions inclou 242 places, de les quals 166 corresponen als cossos generals a l’Administració General de la CAIB i 76 a les places de cossos facultatius a l’Administració Especial, en aquest cas distribuïdes en més de 20 escales.
 
La distribució de les places de cossos generals és la següent:
 
Cos Superior:  40 places.
Cos d’Advocacia:  5 places.
Cos de Gestió:  6 places.
Cos Administratiu: 22 places.
Cos Auxiliar: 73 places.
Cos Subaltern: 20 places.
 
Cladera també ha destacat que amb aquest procés d’oposicions “es podrà minvar la incidència de l’interinatge dins la funció pública als serveis generals de la CAIB”, ja que es passarà d’un 23,2% de taxa d’interins a un 16%. Tot i amb això, la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques considera que encara quedarà “camí per recórrer” per poder arribar a la xifra d’un 8% d’interins, considerada com a “racional dins de l’administració”, i s’ha remès a la convocatòria de “noves oposicions” als serveis generals de la CAIB en els pròxims exercicis.
 
Finalment Cladera també ha destacat que l’aplicació de la taxa de reposició segueix essent “un límit” que fa nosa per a la política de personal públic que “necessita la Comunitat Autònoma”, i ha advocat per a la seva “eliminació”.
 
Amb la posada en marxa de les noves oposicions, el Govern de les Illes Balears oferirà la informació detallada de tot el procés per posar-la a l’abast de la ciutadania a un portal dins del lloc web de l’EBAP, que estarà actiu a partir de la publicació de la convocatòria al BOIB.