LOGO CAIB
18 de setembre de 2017Presidenta

Els salaris han perdut un 3,4 % de poder adquisitiu entre 2009 i 2015 i s'han incrementat les desigualtats NNota Informativa

Els salaris han perdut un 3,4 % de poder adquisitiu entre 2009 i 2015 i s'han incrementat les desigualtats

La presidenta Armengol reclama, en el marc de la presentació de Quaderns d’Economia, la derogació de la Reforma Laboral i l’enfortiment de la negociació col·lectiva com a via per apujar els salaris i reduir la desigualtat
La presidenta del Govern, Francina Armengol, i el conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, han presentat el tercer número de la revista Quaderns d’Economia: Els salaris a les Illes Balears d’ençà la crisi econòmica: evolució i desigualtats. L’acte també ha comptat amb una la conferència d’Antón Costas, catedràtic de política econòmica per la UB i president del Cercle d’Economia, sota el títol “Temps de salaris”.
Aquesta publicació de la Direcció General d’Ocupació i Economia vol ser un instrument que ajudi a l’anàlisi d’un element cabdal i que afecta a tothom com són els salaris, en el context econòmic i social viscut des de la crisi.
A l’inici de l’acte, Armengol ha manifestat que el creixement econòmic de Balears no s’està traduint en una millora del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores i també ha posat l’accent en l’increment de les desigualtats que s’ha produït d’ençà de 2008. La presidenta ha apuntat que perquè hi hagi apujades salarials és imprescindible derogar la reforma laboral de 2012 i retornar l’equilibri a la negociació col·lectiva, evitant també que les externalitzacions debilitin els convenis col·lectius sectorials territorials.
La cap de l’executiu ha manifestat que un dels reptes del Govern és aconseguir una societat més justa i inclusiva, on es redistribueixi la riquesa. En aquest sentit, ha fet un incís en la necessitat que els treballadors es beneficiïn de la riquesa que genera l’augment en l’arribada de turistes a les Balears.
Així mateix, ha defensat que un augment salarial permetria una millora de les condicions de vida de la classe treballadora i una reducció de les desigualtats, però també una economia més estable i sòlida a llarg termini: més consum intern, majors cotitzacions i, per tant, millors prestacions i pensions, majors ingressos per a les administracions i, en conseqüència, un millor estat del benestar i millors serveis públics.
Quaderns d’Economia: evolució dels salaris
Aquest número 3 de Quaderns d’Economia pretén aportar algunes dades que ajudin a prendre consciència i a reflexionar sobre una qüestió tan important com són els salaris, sobretot en una comunitat com Balears, que està experimentant el major creixement econòmic de tot l’Estat. Així doncs, de l’estudi s’extreuen algunes conclusions:
  • Pèrdua de poder adquisitiu: el salari mitjà ha perdut un 3,4 % de poder adquisitiu entre 2009 i 2015. Les rendes salarials han incrementat un 5,1 % i l’IPC ho ha fet un 8,21 %.
  • La sortida de la crisi és asimètrica: entre 2009 i 2015, mentre els salaris varen caure un 5,6 %, les rendes del capital (EBE) varen augmentar un 5,7 %.
  • Increment de les desigualtats: el 2008, el 30 % dels assalariats que més cobra cobrava de mitjana 3,6 vegades més que el 30 % dels assalariats que menys cobra. Set anys després, el 2015, la diferència s’incrementa fins a 4,2 vegades més.
  • Salari més baix de l’Estat: en relació al nivell de vida de cada comunitat autònoma, el salari brut mensual de Balears és el més baix de l’Estat, un 17 % inferior a la mitjana espanyola.
  • Abaratiment de l’hora treballada: mentre que a Europa l’increment de productivitat ha anat acompanyat d’importants increments salarials, a Balears ha crescut la productivitat i els salaris s’han estancat. Entre 2009 i 2015, l’hora treballada costa un 6,1 % menys, amb la conseqüent pèrdua de poder adquisitiu de les rendes dels treballadors.
  • Els col·lectius que han perdut més poder adquisitiu amb la crisi són també els precaritzats per la reforma laboral: dones, treballadors amb contracte temporal, treballadors a jornada parcial, treballadors de més edat i aquells amb menor nivell educatiu.