LOGO CAIB
8 de setembre de 2017Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Consell de Govern: INICIAT EL TRÀMIT D’AMPLIACIÓ DE MITJANS ECONÒMICS ADSCRIT A FUNCIONS JA TRASPASSADES ALS CONSELLS INSULARS DE MENORCA I DE FORMENTERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: INICIAT EL TRÀMIT D’AMPLIACIÓ DE MITJANS ECONÒMICS ADSCRIT A FUNCIONS JA TRASPASSADES ALS CONSELLS INSULARS DE MENORCA I DE FORMENTERA EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS

\ S’inicia el procediment perquè els consells financin les places de titularitat i gestió pública insular                                             
\ Es compleix un dels acords de governabilitat per dotar les institucions insulars de més autogovern
 
El Consell de Govern ha aprovat avui presentar davant la Comissió Mixta Govern – consells insulars per al traspàs de funcions i serveis la proposta d’ampliació de mitjans econòmics adscrits a funcions ja traspassades al Consell Insular de Menorca i al Consell Insular de Formentera en matèria de serveis socials. Aquest Acord suposa l’inici del procediment administratiu per poder transferir als dos consells els mitjans econòmics necessaris per assumir competències ja transferides en matèria de serveis socials a partir de l’1 de gener de l’any que ve. Així, la transferència econòmica prevista en aquest Acord permetrà als consells de Menorca i de Formentera finançar els costs de funcionament i manteniment de places per a gent gran en situació de dependència a les residències i centres de dia de gestió insular a partir de l’any que ve, un finançament que des de l’any 2011 s’havia fet per mitjà de convenis de col•laboració amb el Govern. Els imports de les transferències són d’1,4 milions d’euros en el cas del Consell de Menorca i de 163.000 euros en el cas del Consell de Formentera.

Aquest Acord del Consell de Govern també suposa el compliment d’un dels acords de governabilitat, atès que un dels compromisos assumits amb els consells insulars és que durant aquesta legislatura les institucions insulars tinguin més capacitat d’autogovern i que s’ordeni la gestió dels serveis que són d’àmbit insular.