LOGO CAIB
Contingut
27 juny 2017| <9ªL> Conselleria de Salut

EL GOVERN INCORPORA LES PROPOSTES CIUTADANES RECOLLIDES DURANT EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ EN EL DISSENY DEL PLA D’USOS DE SON DURETA NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
La contractació de la redacció del projecte de demolició està condicionada a l’autorització definitiva de la TGSS

EL GOVERN INCORPORA LES PROPOSTES CIUTADANES RECOLLIDES DURANT EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ EN EL DISSENY DEL PLA D’USOS DE SON DURETA

Les conselleres de Salut i de Serveis Socials i Cooperació es reuneixen amb els representants de les entitats ciutadanes que han participat en el procés
El Govern ha convocat avui les entitats i institucions integrants del Consell de Salut i del Consell de Serveis Socials per explicar-los quin ha estat el resultat final del procés de participació ciutadana en el disseny del nou pla d’usos de Son Dureta.
 
La reunió ha tengut lloc a Can Campaner, amb la presència de les conselleres de Salut i de Serveis Socials i Cooperació, Patricia Gómez i Fina Santiago, i amb la participació dels representants d’associacions, sindicats i partits polítics que han fet aportacions al projecte.
 
Prèviament, avui matí, el projecte s’ha presentat en el Parlament de les Illes Balears als grups parlamentaris.
 
El Govern va iniciar el procés de participació del projecte de remodelació de Son Dureta el mes de febrer passat.
 
L’objecte d’aquest procés participatiu ha estat recollir les necessitats i propostes de pacients, professionals i col·lectius implicats, amb la finalitat d’incorporar-les al projecte de remodelació de Son Dureta i completar així els usos i serveis del futur complex sociosanitari de Mallorca.
 
Concretament, un total d’onze entitats han presentat una trentena d’aportacions al projecte de reconversió de Son Dureta. Aquestes propostes, que ja s’han incorporat en el nou pla d’usos, preveuen, entre altres qüestions, la inclusió d’alguns serveis i espais específics que permetran a aquestes entitats incrementar l’activitat i millorar l’oferta als usuaris.
 
Han presentat aportacions col·legis professionals, com ara el Col·legi Oficial de Dietistes–Nutricionistes, de Fisioterapeutes o de Terapeutes Ocupacionals; associacions de pacients, com ara Predif IB o l’Associació de Huntington; l’Ajuntament de Palma i partits polítics, entre d’altres.
 
Així doncs, l’antic complex hospitalari Son Dureta tendrà un vessant sanitari i un altre de social, i es convertirà en un espai d’atenció integral per a pacients amb malalties cròniques i per als seus cuidadors, així com per a l’atenció a la dependència i, en concret, de gent gran que necessita un recurs residencial amb atenció les 24 hores al dia.
 
La nova proposta del pla d’usos de Son Dureta preveu tres fases:
 
 
  • La primera fase implica l’enderrocament de l’edifici de consultes externes, l’Hospital Materno-Infantil i l’immoble on hi havia la cuina i els vestidors. Això permetrà la construcció d’un nou edifici previst a la segona fase.
Cal recordar que el mes de maig el Consell de Govern es va donar per assabentat de l’inici del procediment administratiu per contractar la redacció del projecte bàsic i la direcció facultativa de les obres d’enderrocament d’una part dels edificis de l’Hospital Son Dureta.
Aquest procediment està condicionat a l’autorització definitiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que té la titularitat de l’antic complex hospitalari.
Aquesta primera fase inclou també la construcció d’un edifici de 8.000 m2 amb 120 places que es destinarà a una residència per a gent gran en situació de dependència.
 
 
  • La segona fase inclou la construcció d’un edifici de nova planta de 36.000 m2 (edifici B) que disposarà d’un centre de cures especials amb 242 llits de llarga estada, el Centre Base de Valoració de la Discapacitat, una cafeteria, una cuina, servei de farmàcia, mortuori, servei d’admissió, servei de laboratori per a extraccions i serveis generals.
Aquest nou edifici permetrà, a més, crear un espai obert per accedir al bosc de Bellver.
En aquesta segona fase es preveu també la remodelació de l’actual edifici de la Gerència del 061, el qual integra el centre coordinador, el servei 061 Salut Respon i el centre de formació, entre d’altres.
 
 
  • La tercera fase comprèn la reforma de l’edifici d’hospitalització, edifici semicircular de característiques singulars que té una superfície aproximada de 35.000 m2.
En principi, aquest edifici preveu albergar un centre de mitjana estada amb 240 llits, una planta perquè l’emprin les associacions, un centre d’ocupació de salut mental, espai per a la Fundació d’Atenció a la Dependència, un àrea de docència, un centre de rehabilitació, un hospital de dia i una unitat de demència. Així mateix, inclou un espai per al Banc de Sang i Teixits, una cafeteria, cuina, servei de farmàcia, servei d’admissió, servei de laboratori i serveis generals.