LOGO CAIB
Contingut
26 juny 2017| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

El programa de prevenció i capacitació “FERYA Illes Balears” ha arribat a més de 240 famílies durant el curs 2016-2017 NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El programa de prevenció i capacitació “FERYA Illes Balears” ha arribat a més de 240 famílies durant el curs 2016-2017

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, han presentat, juntament amb responsables de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (COAPA), els resultats del projecte “FERYA Illes Balears”, desenvolupat durant el curs 2016-2017.
 
“FERYA Illes Balears” és un projecte d’apoderament familiar que té com a principal objectiu prevenir riscs que afecten els menors d’edat, especialment el consum de drogues i alcohol, aportant eines i capacitació a pares i mares, i que lideren associacions de les Illes Balears en què participen les famílies (associacions d’alumnes, veïnals, d’oci i temps lliure, etc.).
 
El suport econòmic al programa per part de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació ha permès que, per primera vegada, el projecte “FERYA Illes Balears” s’hagi pogut desenvolupar a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 
“Els joves s’estan movent en xarxes, i les famílies han d’aprendre a moure’s també en xarxa”, ha apuntat la consellera Fina Santiago, que ha explicat que programes com aquests permeten a les organitzacions familiars crear lideratges per tenir un paper actiu en la prevenció de riscs evitables.
 
Per la seva part, el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha recordat la importància de continuar desenvolupant mesures de col·laboració entre l’escola i les famílies, així com de la necessitat d’oferir suport institucional a les associacions de pares i mares d’alumnes “perquè aquest tipus de feina que duen a terme es pugui consolidar en el temps”.
 
“Les famílies, individualment, tenim un abast limitat”, ha apuntat Miquel Àngel Guerrero, membre de la Confederació d’Associacions de Pares i Mares (COAPA) i coordinador del programa “FERYA Illes Balears”. “Necessitam tenir un lideratge real per poder modificar conductes més enllà de l’àmbit domèstic i ampliar la nostra xarxa de famílies als professionals que treballen amb la prevenció i amb institucions, especialment, les municipals”, ha dit.
 
En total, durant aquest curs, s’han duit a terme 281 accions de difusió del programa a diverses associacions d’arreu de les illes; s’han mantingut 23 trobades amb juntes d’associacions de pares i mares, i 13 trobades directes amb pares i mares, i s’han fet quatre tallers de formació per a responsables d’associacions, un a cada illa. Aquestes accions han permès que el projecte de prevenció i capacitació “FERYA Illes Balears” hagi arribat a més de 244 famílies de les illes.
 
Les accions que s’han desenvolupat durant el curs 2016-2017 són les següents:

- Difusió del programa a associacions 281 (Mallorca 190, Menorca 43, Eivissa 45, Formentera 3)
- Trobades amb Juntes d’associacions 23 (Mallorca 9, Menorca 6, Eivissa 7, Formentera 1)
- Trobades amb pares/mares (Mallorca 5, Menorca 5, Eivissa 2, Formentera 1)
- Tallers de formació per a responsables 4 (un a cada illa)
- Participació de pares i mares 208 (Trobades a Juntes 111, trobades amb famílies 97)
- Pares i mares formats a tallers 36
- Accions preventives en l’àmbit municipal 13