LOGO CAIB
18 de juny de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

La FELIB acull una jornada informativa sobre la Llei de residus NNota Informativa

Foto de noticia

La FELIB acull una jornada informativa sobre la Llei de residus

\ S’han dut a terme una vintena de reunions sectorials per donar a conèixer el text que ha estat en procés de participació
\ L’Avantprojecte de llei s’ha descarregat 280 vegades de la web de participació, i s’han respost 802 enquestes de participació


La seu de la Federació d’Entitats Locals, a Palma, acollirà demà, dilluns, una trobada informativa sobre l’Avantprojecte de llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, en la qual estaran presents els ajuntaments de totes les illes que hi estiguin interessats, ja sigui de manera presencial o bé per videoconferència.
 
La jornada s’emmarca en el procés de participació de l’esborrany de l’Avantprojecte, que ha rebut aportacions tant per via telemàtica com presencial, per mitjà de tallers, en què van assistir activament 135 participants. El text s’ha descarregat 280 vegades de la web residus.caib.es. A més, s’han respost 802 enquestes de participació, a les quals s’han de sumar 44 més dirigides a l’Administració, el sector privat i la ciutadania, i 11 aportacions que s’han rebut per correu electrònic. 
 
Abans d’aquest procés de participació sobre l’esborrany de l’Avantprojecte de llei es van rebre 14 suggeriments durant el tràmit de consulta prèvia a l’elaboració de la Llei que el Govern de les Illes Balears ha instaurat aquesta legislatura per mitjà del portal de la Direcció General de Transparència. Així mateix, es van dur a terme 34 entrevistes per elaborar una anàlisi DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) de la iniciativa, amb la qual cosa s’ha generat un procés de participació sense precedents.
 
A més, s’han duit a terme una vintena de reunions informatives sectorials. Concretament, aquest mes de juny, les reunions hauran estat amb distribuïdors i grups parlamentaris i, demà, amb els ajuntaments.