LOGO CAIB
28 de maig de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Presumptes irregularitats en els adobs en el 24 % dels controls de 2016 NNota Informativa

Foto de noticia

Presumptes irregularitats en els adobs en el 24 % dels controls de 2016

\ Les inspeccions han permès detectar cent vint-i-set infraccions presumptes a vint-i-cinc controls a les Illes Balears
\ Vuitanta-dues estan relacionades amb la composició, quaranta-dues amb l’etiquetatge i tres amb la documentació


L’any 2016 la Inspecció de Lluita contra el Frau Agroalimentari va dur a terme vint-i-cinc controls oficials d’adobs (nou a Mallorca, vuit a Menorca, sis a Eivissa i dos a Formentera), i en l’anàlisi de les mostres al Laboratori Arbitral Agroalimentari (Madrid) es van detectar dinou infraccions presumptes.
 
Atès que els pagesos no tenen la consideració de consumidor en l’activitat professional, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, que és l’autoritat competent per defensar els seus interessos econòmics, du a terme aquests controls. Els controls tenien com a objectiu comprovar la riquesa, la composició, l’etiquetatge i la traçabilitat dels adobs, amb la finalitat d’assegurar que la informació que es proporciona al pagès és correcta.
 
Les actuacions de la inspecció han permès detectar cent vint-i-set presumptes infraccions, vuitanta-dues relacionades amb la composició, quaranta-dues amb l’etiquetatge i tres de documentació.
 
Les de composició estan relacionades amb discrepàncies entre la riquesa declarada i la real o amb el fet que la solubilitat dels composts químics és inferior a la que es declara en l’etiqueta. Així, per exemple, adobs que declaraven un 36 % de matèria orgànica en tenien efectivament un 22,3 %, adobs que declaraven un percentatge de sofre del 5 % en tenien un 3,1 %, o adobs que declaraven un percentatge de calci d’un 8 % en tenien només un 0,6 %.
 
Les infraccions d’etiquetatge estan relacionades amb manca d’informació obligatòria i en la presència de declaracions no permeses amb relació a les característiques dels adobs que poden induir a confusió al pagès.
 
Les actuacions de la Inspecció han derivat en diversos expedients sancionadors que tramita el Servei Jurídic de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. El valor de les sancions dels expedients que es van resoldre durant l’any 2016 va ser de 12.887,64 euros.