LOGO CAIB
Contingut
26 maig 2017| <9ªL> Conselleria de Salut

Consell de Govern: S’INICIA EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER CONTRACTAR LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DEMOLICIÓ D’UNA PART DE SON DURETA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: S’INICIA EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER CONTRACTAR LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE DEMOLICIÓ D’UNA PART DE SON DURETA

\ Està condicionat per l’autorització definitiva de la Tresoreria de la Seguretat Social
\ La contractació de la redacció del projecte d’enderrocament té un cost de 219.025 €

El Consell de Govern s’ha donat per assabentat de l’inici del procediment administratiu per contractar la redacció del projecte bàsic i la direcció facultativa de les obres d’enderrocament d’una part dels edificis de l’Hospital Son Dureta. Aquest procediment està condicionat per l’autorització definitiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social, que té la titularitat de l’antic complex hospitalari. Aquest expedient de contractació té un cost de 219.025 €, amb càrrec als pressupostos de la Comunitat Autònoma per 2017, 2018, 2019 i 2020.
 
Aquesta primera actuació consisteix en la redacció del projecte per enderrocar una part de les edificacions, concretament l’edifici de Consultes Externes, l’Hospital Maternoinfantil i l’immoble on hi havia la cuina i els vestidors. L’estimació del temps requerit per executar el servei és de 28 mesos, dividits en dues fases: en la primera fase es redactarà la documentació necessària per a l’enderrocament i en la segona s’executarà la demolició. Una vegada acabat l’enderrocament, el nou projecte de remodelació preveu construir un edifici rectangular de 35.000 m2.
 
El Govern va posar en marxa un procés de participació amb associacions de pacients, professionals i col·lectius implicats per recollir les seves aportacions, i està pendent de l’autorització definitiva de la Tresoreria General de la Seguretat Social per poder licitar el projecte.
 
L’Hospital Son Dureta va ser el centre sanitari de referència de les Illes Balears fins a l’any 2010, data en què es va posar en servei l’Hospital Universitari Son Espases. L’activitat assistencial de Son Dureta va cessar definitivament l’any 2012. El mes de febrer passat, el Govern va anunciar la recuperació d’aquest espai per destinar-lo a l’atenció integral de pacients amb malalties cròniques i a l’atenció a la dependència. La recuperació de Son Dureta permetrà disposar de 76.000 m2 d’infraestructures, 450 llits i 120 places residencials.