LOGO CAIB
18 de maig de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern ha invertit 294.116,62 EUROS en la posada en marxa de la bassa de reg de Formentera que roman tancada des de 2009 NNota Informativa

El Govern ha invertit 294.116,62 EUROS en la posada en marxa de la bassa de reg de Formentera que roman tancada des de 2009

\ Les instal·lacions s'han deteriorat pel pas del tems i el fet que no estigui en funcionament
\ La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i el Consell Insular de Formentera es reuneixen amb la Comunitat de Regants de Formentera per impulsar l'ús de l'aigua regenerada

L’any 2009 el Ministeri d’Agricultura i Pesca va finalitzar i recepcionar les obres del projecte Aprofitament integral de les aigües residuals per al regadiu al terme municipal de Sant Francesc Xavier (Formentera), declarat d’interès general per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.Aquest projecte consistia en la instal·lació d’una estació de bombeig, filtratge i desinfecció i d’una xarxa de distribució per dotar 81 hidrants de regadiu, a més d’una dessaladora. La xarxa permet regar una superfície de 114 ha de farratgeres.En el projecte ja s’indicava la necessitat de construir una bassa d’acumulació de l’aigua regenerada de 88.076 m3 per optimitzar el cabal de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) i permetre cobrir totalment les necessitats hídriques dels cultius.
 
Avui el conseller Vidal acompanyat pel vicepresident del Consell Insular de Formentera, Bartomeu Escandell i membres de la Comunitat de Regants de l'illa s'han reunit per parlar sobre el futur ús de l'aigua regenerada amb l'objectiu que serveixi pel reg dels seus cultius.  Després de la reunió, també han visitat la bassa i les instal·lacions de la dessaladora. Durant la visita Vidal ha explicat que "aquesta inversió ve motivada perquè des que es construí aquesta infraestructura el 2009, el pas del temps i el fet que no s’hagi posat en funcionament l'han deteriorat. Ara cal donar un impuls i una oportunitat als usuaris per emprar aigua regenerada per als cultius".
 
Per la seva banda, el vicepresident del Consell Insular ha volgut agrair la implicació de la Conselleria de Medi Ambient per la bona predisposició pels projectes d´obres de posada en marxa, de revisió, després de romandre tancada 7 anys, unes instal·lacions que segons Escandell van costar 9 milions d'euros. Està previst que enguany estiguin en funcionament a falta d'una gestió elèctrica abans de fer a prova final i així aconseguir tancar el cicle de l'aigua.
 
L’any 2015 es va executar el projecte Comprovació de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de l’EDAR de Formentera, i actualment l’empresa TRAGSA executa el projecte Posada en servei de les infraestructures de regadiu amb aigües depurades de l’EDAR de Formentera, que han estat aturades des de l’any 2009. El pressupost de l’execució material és de 294.116,62 euros.
 
Les intervencions més importants són la posada a punt de la dessaladora, les bombes d’impulsió, la xarxa i els hidrants i rescatar la contractació del subministrament d’energia elèctrica per posar en marxa les instal·lacions i comprovar l’estat general del reg.