LOGO CAIB
10 de maig de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

El Govern millora la depuració d’aigües invertint-hi un 50% anual més NNota Informativa

El Govern millora la depuració d’aigües invertint-hi un 50% anual més

\ El nou contracte de gestió del servei preveu invertir 83,8 milions d’euros  en sis anys
\ S’estima que es poden assolir estalvis de fins al 10 % del consum total d’energia elèctrica

El Govern, per mitjà de l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), gestiona 79 depuradores, 187 estacions de bombament d’aigües residuals, 420 km de col·lectors i 110 km d’emissaris marítims i terrestres, que permeten el tractament d’uns 46 hm3 d’aigües residuals.
 
A principis de legislatura, tal com ha recordat la directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau, “vam detectar problemes d’obsolescència d’aquestes instal·lacions relacionades amb la manca de reposició i millora d’equipaments, a més de l’infradimensionament”. Moltes d’aquestes infraestructures es van planificar en els anys noranta i ara han quedat petites per a la població a què han de donar servei.  Per això la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca fa feina en noves depuradores i també en la remodelació de plantes; ha posat en marxa 58 actuacions, amb un pressupost total de 999 milions d’euros.  En aquest marc, han sortit a licitació els nous contractes per al servei de tractament d’aigües residuals a càrrec d’Abaqua, que han presentat avui el director gerent, Antoni Garcias, i la directora general de Recursos Hídrics.
 
La contractació actual preveu el manteniment estricte de les instal·lacions: personal, consum energètic, reactius i reparacions i substitucions d’equipament per avaria. En cap cas no es preveu la reposició d’equips ni el manteniment preventiu: “si no es trenca una peça no se substitueix, encara que se sàpiga que es trencarà”, ha aclarit Garcias.
 
De fet, gran part de les reposicions es consideraven inversions i es comptabilitzaven així en el cànon de sanejament. Això ja no passa, però, segons Garau, “demostra que la política de manteniment de les depuradores que s’aplicava prioritzava el criteri estrictament economicista de la gestió”. Així, en el contracte vigent es preveu una inversió de 31 milions d’euros en quatre anys, fet que implica una inversió anual en manteniment i gestió de depuradores de 7,75 milions d’euros anuals.
 
El nou contracte de gestió del servei preveu una inversió de 83,8 milions d’euros en sis anys, és a dir, una inversió anual gairebé el doble de l’anterior, de 14 milions d’euros anuals. Aquestes són les noves condicions que hauran d’assumir les empreses licitadores, que poden presentar ofertes fins al 22 de juny. Es preveu que el nou servei pugui començar el novembre.
 
Les novetats més importants estan relacionades amb la reposició d’equips, la inclusió de clàusules socials, l’eficiència energètica i el control de processos. Amb relació al contracte vigent, es preveu una reposició d’equipaments de fins a 18,4 milions d’euros, i en la planificació de reposicions es valorarà la renovació al començament del servei.
 
També es preveu el manteniment preventiu, que, juntament amb la reposició, “permetrà una millor eficiència de les instal·lacions, i, per tant, una millora en la qualitat dels efluents i del medi ambient en general”, ha subratllat Garau.
 
Es valorarà la inclusió de millores en les retribucions econòmiques per als treballadors, en línia amb el foment de la inclusió de clàusules socials en la contractació d’aquest Govern, i d’un estudi d’eficiència energètica. De fet, es fomenta l’estalvi amb mesures econòmiques compensatòries i punitives, en cas de malbaratament. S’estima que d’aquesta manera es poden assolir estalvis de fins al 10 % del consum total d’energia elèctrica.
 
Es preveu que el gestor s’encarregui dels plans de vigilància que es preveuen en les autoritzacions d’abocaments de terra a mar. D’aquesta manera, segons Garau, s’assegura el control del funcionament de les depuradores i es maximitza l’eficiència del procés.
 
El contracte preveu un règim sancionador per incompliment dels termes molt detallat; per exemple, l’incompliment dels paràmetres de depuració d’acord amb la legislació vigent pot implicar la deducció del 2,5 % de la facturació anual o del 4 % de la facturació mensual.
 
En definitiva, amb aquest contracte “comença una nova forma de gestionar el sistema de depuració actual; passarem d’un contracte de manteniment a un contracte de servei de tractament d’aigües residuals i conservació de les instal·lacions que permetrà millores en la qualitat del efluents i un estalvi energètic, que redundaran en millores ambientals a curt, mitjà i llarg termini”, ha conclòs la directora general de Recursos Hídrics.