LOGO CAIB
Contingut
17 abril 2017| <9ªL> Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

Els empleats de serveis generals de l'Administració de la CAIB ja tenen a disposició el pla de Formació General 2017 de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP). NNota Informativa

Foto de noticia

Els empleats de serveis generals de l'Administració de la CAIB ja tenen a disposició el pla de Formació General 2017 de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).

El pla de Formació General compta amb un pressupost de 120.000 euros, suposa l'augment d'activitats del Programa d'Autoformació i introdueix el concepte d'aprofitament excel·lent per a aquells alumnes que obtinguin una qualificació de 8,5 sobre 10, o superior.
Els treballadors dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ja tenen a disposició el pla de Formació General 2017, després de l'aprovació que ha rebut en el Consell de Direcció de l’EBAP.
Així mateix també s'ha donat llum verda al segon cicle de formació per a directius de l'Administració de la CAIB, dirigit principalment a caps de servei. Aquest cicle es desenvoluparà de manera gairebé exclusiva a través de la xarxa i es dirigeix especialment a treballadors públics que tinguin equips de treball al seu càrrec. A més s'engegarà una activitat de bell nou consistent a establir un sistema de tutoria perquè l'experiència dels directius de major recorregut pugui compartir-se amb altres directius de menys experiència.
D'altra banda, la EBAP engegarà un programa de formació de formadors dissenyat per contribuir a actualitzar els coneixements i les tècniques pedagògiques del professorat col·laborador de l'Escola o d'aquelles persones que aspirin ser-ho en el futur. Precisament el catàleg de figures de col·laboració amb l'Escola s'adapta a les noves metodologies vinculades majoritàriament a la formació en línia.
Quant a impuls normatiu, es proposa desenvolupar un sistema de beques per als alumnes del curs bàsic de policia originaris de Menorca, Eivissa i Formentera i l'adequació del procés d'homologació de les activitats formatives realitzades per altres institucions.
En 2016 el desenvolupament dels plans de formació destinats a empleats públics de l'Administració de la CAIB van donar lloc a l'expedició de prop de 8.500 certificats, després de més de 8.000 hores de docència. En opinió del director-gerent de l'Escola, Fernando Monar, “aquestes xifres suposen un màxim anual en certificats emesos, a més de la disminució del cost econòmic per certificat, per una major eficiència en el funcionament de la EBAP”.