LOGO CAIB
28 març 2017Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

Les Illes Balears se sumen a la Declaració de les Illes Intel·ligents NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat
El conseller Marc Pons ha participat en l'acte celebrat avui al Parlament Europeu

Les Illes Balears se sumen a la Declaració de les Illes Intel·ligents

L’objectiu és la creació d’un espai comú per a un desenvolupament social i econòmic sostenible i pròsper

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha signat la Declaració de les Illes Intel·ligents en el transcurs d’un acte celebrat avui al Parlament Europeu a Brussel·les.
 
La iniciativa Smart Islands pretén demostrar que a les illes s’hi poden implementar projectes pilot i produir coneixements sobre una gestió intel·ligent i eficient dels recursos i de les infraestructures.
 
En la trobada, hi han participat administracions públiques, organitzacions, empreses, associacions, món acadèmic i societat civil de totes les illes europees, que s’han sumat a aquesta iniciativa i han signat el seu suport a la Declaració de les Illes Intel·ligents.
 
En el cas de les Balears, a més del Govern de les Illes Balears també hi han volgut donar el seu suport el Consell de Mallorca, la Cambra de Comerç de Mallorca, la UIB, la FELIB, i entitats com Deixalles i TIRME, entre d’altres.
 
Què són les Illes Intel·ligents?
 
La iniciativa Smart Islands considera les illes europees com a laboratoris vius dels quals es pot extreure un important nombre d’iniciatives per adaptar les polítiques sobre energia, transports o economia a les distintes circumstàncies i situacions a les quals es troben emmarcats els territoris insulars de la UE.
 
L’objectiu és combinar accions per mitigar el canvi climàtic, afavorir un desenvolupament econòmic local sostenible i establir alts estàndards de vida per a la població local, mitjançant la implantació de solucions integrades de gestió d’infraestructures i dels recursos naturals sota criteris de respecte mediambiental.
 
Els 10 objectius bàsics de les Illes Intel·ligents
 
Les Illes Intel·ligents és un lobby de territoris insulars europeus que persegueix consolidar els 10 objectius fonamentals següents:
 
1. Actuar per lluitar contra el canvi climàtic i crear estructures per combatre’l en l’àmbit local.
2. Fer ús de les tecnologies per a una gestió òptima dels recursos i de les infraestructures.
3. Deixar de banda l’ús de combustibles fòssils i fomentar les energies renovables.
4. Introduir sistemes de mobilitat sostenible, com ara l’elèctrica.
5. Racionalitzar l’ús dels recursos hídrics.
6. Convertir els insulars en territoris “zero residus” a partir d’un sistema econòmic de retroalimentació.
7. Preservar la identitat natural i cultural de cadascuna de les illes.
8. Diversificar les diferents economies insulars a partir de l’anàlisi de les característiques de cada territori insular, amb la finalitat de crear nous llocs de feina locals innovadors.
9. Potenciar la inclusió social, l’educació i l’apoderament dels ciutadans.
10. Impulsar un canvi cap a un turisme més responsable, desestacionalitzat i sostenible.
 
Els eixos d’actuació
 
L’estratègia Smart Islands s’estableix a partir de quatre grans eixos d’actuació que, a la vegada, tenen uns objectius específics:
 
1. Energia
Les illes destaquen per la riquesa que contenen pel que fa a fonts d’energies renovables, com ara la solar, l’eòlica, la mareomotriu o de les ones, entre d’altres. La finalitat és fer ús dels recursos propis per minimitzar al màxim les importacions de fuel o la dependència de l’exterior per a l’abastament energètic.
 
És per això que les Illes Intel·ligents volen promoure experiències a partir de l’aplicació de tecnologia avançada per aconseguir el desenvolupament i l’aplicació d’aquestes fonts d’energia renovable.
 
2. Transport
Les Illes Intel·ligents tenen la ferma decisió de fer un canvi radical cap a modes de transport més sostenibles utilitzant diferents sistemes, des de la promoció de la mobilitat en bicicleta, sistemes de cotxe compartit i, per descomptat, un transport públic que utilitzi vehicles més sostenibles.
 
A més a més, entre d’altres objectius, es promou l’ús de sistemes intel·ligents de gestió de transports i d’informació als usuaris, com ara parades intel·ligents del tipus que el Consorci de Transports de Mallorca instal·larà en la seva xarxa gràcies, precisament, a una línia de finançament d’Smart Islands.
 
3. Aigua
S’impulsen sistemes alternatius per fer un ús molt més profitós dels recursos hídrics, com ara l’aplicació de tècniques de reciclatge i la construcció de xarxes més eficients que permetin minimitzar el risc de pèrdues.
 
D’altra banda, i amb la finalitat de treure profit dels coneixements que al llarg de la seva història cada illa ha anat adquirint, es vol promoure l’aplicació de sistemes tradicionals i sostenibles de gestió d’aigua, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la disponibilitat dels aqüífers subterranis.
 
4. Residus
La finalitat és convertir les illes en zones “zero residus” a partir de l’aplicació de models interns que reforcin els valors locals i promoguin una economia circular enfocada a la reutilització.
 
Es posaran en marxa experiències a petita escala amb sistemes descentralitzats de recollida, selecció, rebuig i reciclatge a partir de tecnologies innovadores.
 
Es prioritza la biomassa com a combustible renovable per a sistemes de calefacció i de transport.