LOGO CAIB
16 de març de 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

El Govern fa compatible el compliment dels compromisos en despesa social amb la millora de la gestio financera en 2016. NNota Informativa

El Govern fa compatible el compliment dels compromisos en despesa social amb la millora de la gestio financera en 2016.

La consellera Catalina Cladera i el director general Carrió presenten les xifres provisionals del tancament pressupostari de 2016, que confirmen l’estabilització del deute públic, el compliment dels objectius de dèficit, i la baixada del termini de pagament a proveïdors per sota dels màxims legals de morositat.
Les xifres de tancament pressupostari provisional de 2016 palesen el compliment de l’objectiu principal del Govern: “el reforçament de les polítiques socials i el retorn de drets de l’Estat del benestar que ens demanaven els ciutadans”, segons ha afirmat la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera. Un fet que s’ha combinat amb una “gestió acurada dels recursos que ha permès “estabilitzar la situació financera de Balears”.
La confirmació d’aquest fet es demostra amb la caiguda del dèficit de Balears en un 41,5% respecte l’any 2015, per una taxa final del -0,5% PIB “que permet complir amb els límits marcats pel Ministeri d’Hisenda del -0,7%”, segons Cladera. En la mateixa línia d’estabilització s’ha comportat el deute públic, que en termes absoluts ha enregistrat “el menor augment des de 2008”, i que en relació al PIB ha iniciat una lleu descens cap el 30,6%, en dades que haurà de confirmar el Banc d’Espanya pel quart trimestre de 2016.
L’indicador de pagament a proveïdors s’ha seguit reduint, a partir del pic marcat en agost de l’any 2016, en una paràbola descendent que continua fins a febrer, i que ha deixat el PMP en 29 dies de demora mitjana. Un fet que posa a Balears per sota del límit màxim a partir del qual s'incompleix la normativa en matèria de morositat de les administracions públiques, per primer cop des que es calcula aquest índex.