LOGO CAIB
8 de març de 2017Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques

La proposta de la “doble via” del Govern, entre els temes a debat de la segona sessió del Comitè d’experts per la reforma del sistema de finançament. NNota Informativa

Foto de noticia

La proposta de la “doble via” del Govern, entre els temes a debat de la segona sessió del Comitè d’experts per la reforma del sistema de finançament.

Aquest dimarts s’ha reunit per segona vegada el fòrum d’experts per la reforma del sistema de finançament autonòmic, amb la presència del representant balear, el doctor Guillem López Casasnovas.
La segona reunió de Comitè d’experts per la reforma del sistema de finançament autonòmic ha servit per posar damunt la taula alguns del temes que hauran de polaritzar el debat dels experts dins de les pròximes sessions de treball del fòrum creat pel Consell de Ministres el passat 10 de febrer.
En l’ordre del dia de la reunió d’aquest dimarts hi figuraven l’activació de la ponència que haurà de dirigir l’estudi de les propostes realitzades pels experts, i l’aprovació de qüestions del model de finançament que hauran de ser debatudes en el mateix Comitè. Dins d’aquestes qüestions s’hi troben les que ha presentat l’economista i professor López Casasnovas, centrades en tres aspectes, la implicació de les hisendes forals en el nou sistema, el dumping fiscal (la rebaixa d’impostos) que practiquen algunes comunitats respecte d’altres en el tocant a la gestió de tributs parcial o totalment cedits, i també sobre la proposta balear de la “doble via” d’accés cap a un increment de l’autonomia fiscal de les comunitats
Aquesta “doble via” és una fórmula que el Govern ha presentat a la resta d’experts, que permetria que cada territori adoptés velocitats diferents per avançar cap a la major autonomia fiscal. És a dir, que les comunitats poguessin decidir un calendari propi per assumir una major quota de responsabilitat en la gestió de tributs, des del punt de vista normatiu i també recaptatori.
D’aquesta manera les comunitats amb voluntat i capacitat d’augmentar la gestió plena sobre majors quotes d’ingressos tributaris generats a l’àmbit de seu territori –com és el cas de les Illes Balears-, podrien fer-ho sense haver d’esperar a aquelles altres que prefereixin mantenir un finançament més lligat a les transferències del sistema actual.
El ple del Comitè ha admès el debat sobre aquesta proposta del Govern de les Illes Balears, que serà desenvolupada en les pròximes sessions, la primera de les quals se celebrarà el pròxim 26 d’abril
La d’aquest dimarts ha estat la segona reunió dels 21 experts que debaten propostes per un nou sistema de finançament autonòmic, després de la trobada inaugural del passat 23 de febrer. 5 d’aquests experts han estat designats pel Govern de l’Estat, inclòs el president Manuel Sánchez González. Dels altres 16, 14 pertanyen a sengles comunitats autònomes  (per l’absència del representant de Catalunya, i la no pertinença de representació per part de les comunitats amb hisenda foral –Navarra i País Basc-) i els dos restants representen les ciutats autònomes de Cèuta i Melilla.
Pel mateix mandat de l’Acord de Consell de Ministres que en va decretar la formació, aquest Comitè disposa d’un termini de 6 mesos per elevar una proposta de nou sistema de finançament al Consell de Política Fiscal i Financera.