LOGO CAIB
Contingut
8 març 2017| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

El 73 per cent de les persones cuidadores de dependència són dones NNota Informativa

Foto de noticia

El 73 per cent de les persones cuidadores de dependència són dones

La permanència d’un model patriarcal que assigna a la dona el paper de cuidadora i uns recursos públics encara insuficients fan que recaigui sobre elles l’atenció dels familiars amb dependència

La cura a casa de les persones en situació de dependència continua essent cosa de dones. El 73 per cent de les persones que tenen cura de les persones dependents són dones, mentre que els homes cuidadors representen el 27 per cent. Aquestes xifres mostren que es perpetua el rol de la dona com a responsable de la cura familiar, una situació combina en molts de casos la cura a la persona dependent amb l’atenció a fills petits i/o amb un treball remunerat.

De les més de 14.800 persones beneficiàries al sistema d'atenció a la dependència a les Illes Balears, 3.900 són usuàries d'un centre residencial o d'estades diürnes, 366 són beneficiàries del Servei d'Ajuda a Domicili de dependència, 142 ho són del Servei de Promoció de l'Autonomia Personal i 10.635 són persones cuidadores d'un familiar en situació de dependència que reben una prestació econòmica.

Segons la relació de parentiu entre persona cuidadora i persona de qui es té cura, les xifres són les següents:

- Si la persona amb dependència de qui es té cura és el pare o la mare (5372 casos), les filles són les cuidadores en un 72 per cent dels casos i els fills ho són en el 28 per cent dels casos.
- Si la persona dependent és un germà o una germana (652 casos), el cuidador és la germana en el 71 per cent dels casos i el germà en el 29 per cent.
- En cas dels sogres (251 casos), les nores assumeixen el paper de cuidadores en el 90 per cent dels casos, mentre que els gendres suposen només el 10 per cent.
- Si la persona a qui es té cura és un tiet o tieta (370 casos), les nebodes són les seves cuidadores en un 70 per cent dels casos i els nebots en un 30 per cent del casos.
- El percentatge de dones cuidadores es dispara fins al 99 per cent en els casos de mares que tenen cura d’un fill o filla amb dependència associada a qualque discapacitat, sigui menor o major d’edat (1789 casos en total).
- En el cas de les parelles (2201 casos) la dona és la persona cuidadora en un 60 per cent dels casos, mentre que l’home ho és en el 40 per cent dels casos.

El compromís del Govern, a través de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, és continuar ampliant els recursos públics d’atenció a la dependència. En el darrer any han augmentat en 244 les places residencials per a persones majors dependents i en 83 les places de centre de dia i s’ha ampliat el Servei d’Ajuda a Domicili de dependència, que ha passat de 38.000 hores contractades a més de 200.000 hores repartides per gairebé tots els municipis de les illes.

L’atenció de la dependència ha d’anar en aquest sentit, aprofundint cap a la creació de més recursos públics i més professionalitzats, a fi que la cura a casa de les persones sigui una opció voluntària i no una obligació condicionada a la tendència tradicional patriarcal que carrega en la dona aquesta funció.

Per altra banda, el progressiu compromís social i assumpció pública de les necessitats socials que tradicionalment eren responsabilitat de les famílies, en especial de les dones (cura d’infants, de familiars malalts. etc.), han possibilitat que la dona pogués assumir responsabilitats laborals, socials i polítiques.

S'adjunta tall de veu de la Consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago