LOGO CAIB
25 de febrer de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

La Comissió de Seguiment de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera vol que l’Estat l’ampliï a aigües exteriors NNota Informativa

La Comissió de Seguiment de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera vol que l’Estat l’ampliï a aigües exteriors

\ Primera sessió de la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera, declarada el 7 d’octubre de 2016
\ Tècnics del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient visiten l’espai marí per avançar cap a una possible ampliació
 

El dilluns 20 de febrer es va dur a terme la primera sessió de la Comissió de Seguiment de la Reserva Marina del Freu de sa Dragonera, declarada el 7 d’octubre de 2016. La Comissió és un òrgan de caràcter informatiu i consultiu que garanteix la participació pública en la gestió de la Reserva Marina, integrada per divuit representants de diferents administracions, entitats i altres organitzacions vinculades al món de la pesca.
 
En la reunió constitutiva, presidida pel Dr. David Diaz, que va tenir lloc al Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura del Port d’Andratx, s’informà sobre els detalls de la norma que regula la reserva (Decret 62/2016, de 7 d’octubre), els resultats de l’estudi de seguiment dels peixos vulnerables i les previsions d’activitats futures.
 
Un dels assumptes tractats durant la sessió, que va suscitar un grau d’acceptació generalitzat, va ser la possibilitat que l’Estat declari reserva marina una franja d’aigües exteriors al ponent de sa Dragonera, fins a completar tot el litoral de l’illa.
 
D’altra banda, durant el matí alguns tècnics de la Direcció General de Pesca i Medi Marí i de la Secretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient varen mantenir una reunió de treball i varen visitar l’espai marí de sa Dragonera per avançar cap a la possible ampliació de la Reserva Marina a aigües exteriors.
 
Així mateix, es va treballar en la unificació de les normatives estatal i autonòmica de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca, per a la futura modificació de l’Ordre que regularà la zona d’aigües exteriors de la Reserva Marina.