LOGO CAIB
22 de febrer de 2017Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Tornar els fems a casa permet a l’IBANAT dedicar més esforços a la millora dels espais naturals NNota Informativa

Tornar els fems a casa permet a l’IBANAT dedicar més esforços a la millora dels espais naturals

\ Els ciutadans responen positivament a la campanya de conscienciació “Els fems no tornen sols; torna els fems a casa”
\ L’Institut Balear de la Natura s’ha declarat gestor de residus a Escorca per dur a terme una tasca que ja feia abans de declarar-se’n

Des del mes de desembre el Departament d’Espais Recreatius de l’Institut Balear de la Natura pot combinar aquesta tasca amb la millora de l’ús públic, la gestió forestal i el manteniment del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana gràcies a la resposta dels ciutadans a la campanya “Els fems no tornen sols; torna els fems a casa”, que ha representat la retirada dels contenidors de les àrees recreatives de les Illes Balears.
 
L’objectiu de la campanya és conscienciar els usuaris d’aquests espais sobre l’abandonament de residus al medi natural, fet que ha permès a les sis brigades d’aquest Departament, formades per una mitjana de quatre treballadors, entre gener i febrer, desbrossar l’itinerari de Caimari a Lluc i restaurar els dos miradors que hi ha, retirar els protectors metàl·lics de la finca pública de Son Fortuny i desbrossar l’itinerari de la font des Noguer a Cúber.   
 
A aquest fet també ha contribuït que l’IBANAT s’hagi declarat gestor de residus a Escorca, motiu pel qual ja no es regeix per l’Ordenança municipal sinó pel Pla Director de Residus del Consell de Mallorca, a fi d’encarregar-se d’una tasca que ja duia a terme abans de fer aquesta passa.
 
Per això no restituirà els contenidors a les àrees recreatives ni abonarà la taxa de fems, que, a més, considera abusiva. Per exemple, un petit refugi de muntanya de manco de quinze places hauria d’abonar enguany 2.200 euros, mentre que un hotel en paga 2.500, segons les tarifes anuals publicades pel consistori. De fet, el consistori pot trobar-se amb entrebancs a l’hora d’aplicar l’article 24 de l’Ordenança municipal de la localitat, atès que estableix que els “terrenys receptors de visitants han de disposar dels contenidors de les diferents fraccions necessàries per facilitar a l’usuari la separació dels residus”.
 
L’IBANAT ha acreditat documentalment davant l’Ajuntament d’Escorca la gestió correcta i el lliurament dels residus d’acord amb la normativa sectorial i li ha recordat que ja no es regeix per l’Ordenança municipal, fet pel qual no ha de restituir els contenidors retirats.