LOGO CAIB
Contingut
14 desembre 2016| <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

Podem retira l’esmena al pressupost de l’IBISEC d’acord amb la Conselleria d’Educació i Universitat NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Podem retira l’esmena al pressupost de l’IBISEC d’acord amb la Conselleria d’Educació i Universitat

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i la diputada de Podem, Laura Camargo, acompanyats del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del diputat de Podem, Salvador Aguilera, han explicat avui l’acord assolit entre la Conselleria i el grup parlamentari Podem sobre el pressupost de l’IBISEC. L’acord fa un especial esment en la informació que es traslladarà a la comunitat educativa de les Illes Balears sobre els criteris de planificació aplicats en les actuacions contingudes en el Pla d’Infraestructures Educatives elaborat per la Conselleria.

A partir d’aquest acord, Podem es compromet a retirar l’esmena a la totalitat del pressupost de l’Institut Balear d’Infraestructures Educatives, IBISEC. Per la seva banda, la Conselleria ha reiterat el seu compromís a fer pública la informació detallada de les actuacions i dels criteris de priorització aplicats, així com informar periòdicament del desenvolupament de les actuacions contingudes al Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 i dels canvis que es puguin produir.

L’acord també recull el compromís del Govern, a partir de les propostes de Podem, de retirar fins el 70% de les aules modulars en acabar la legislatura, incrementant així un 20% la proposta inicial que ja havia assumit el Govern al principi d’aquest període.

El Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 es presentarà demà als mitjans de comunicació.

Criteris de priorització en la planificació de les actuacions sobre infraestructures educatives
El Pla d’Infraestructures Educatives de la Conselleria d’Educació i Universitat 2016-2023 preveu els següents criteris de priorització:
 
 1. Necessitats d’escolarització: determinat per l’evolució de la població en edat escolar, de les dades d’escolarització i de la matrícula/oferta de places (ràtios)
 2. Presència d'aules modulars: Relacionat amb l'anterior.
 3. Existència de deficiències estructurals o que puguin afectar la seguretat de les persones.
 4. Posada de solar a disposició de la Conselleria d'Educació i Universitat.
 5. Demanda de l'Ajuntament. S'han tengut en compte les demandes realitzades pels municipis de les Illes Balears, amb reunions presencials amb 44 dels 65 existents.
 6. Demanda del centre educatiu. Es tenen en compte les demandes dels centres educatius, en funció de la valoració que es fa de la urgència de l'actuació, i amb la premisa de donar resposta al màxim nombre de sol·licituds i de centres educatius.
 7. Eliminació de barreres arquitectòniques. Obligada per la legislació vigent, Decret 110/2010 de 15 d’0ctubre, pel qual s’aprova el reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques i afectada per finançament finalista (BEI).
 8. Eliminació d'instal·lacions de fibrociment. Actuacions prioritàries degut a la perillositat potencial d'aquest tipus d'instal·lacions cas que es manipulin o es trenquin com a conseqüència del pas del temps. També afectades per finançament finalista (BEI).
 9. Criteri de distribució territorial. S'utilitza un criteri de priorització compensatori, per tal que el pressupost global de les actuacions a cada illa es correspongui aproximadament amb la proporció de població escolar i que, a la vegada tengui en compte situacions de dèficit històric d’infraestructures educatives en determinades zones.
 10. Existència de finançament finalista (BEI/FEDER). Es prioritzen aquelles actuacions afectades per finançament finalista (Banc Europeu d'Inversions (BEI) o Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea (FEDER)).
 11. Possibilitat d'altres fonts de finançament (convenis amb Ajuntaments, etc.).