LOGO CAIB
18 novembre 2016 | <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Consell de Govern: S’HA APROVAT LA CARTERA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS 2017-2020 CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: S’HA APROVAT LA CARTERA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS 2017-2020

\ Incorpora nous serveis per adaptar-se i donar resposta a la realitat social de les Illes Balears 
\ Permet la incorporació de nous perfils de beneficiaris de la renda social 

El Consell de Govern ha aprovat el Decret que estableix la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears per al període 2017-2020. Aquesta determina el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials que presta el Govern de les Illes Balears o que finança per mitjà de convenis amb altres administracions públiques.
 
La redacció i l’aprovació de la Cartera de serveis socials suposa un pas més en el reconeixement de nous drets socials per als ciutadans de les Illes Balears. Es constitueix com un instrument que preveu la Llei de serveis socials per ajustar la resposta de l'Administració als canvis socials i a les noves situacions de necessitat que sorgeixen a la nostra comunitat.
 
En aquest sentit, la Cartera de serveis que s’ha aprovat avui i que entrarà en vigor el dia 1 de gener de l'any que ve reconeix nous drets socials per als ciutadans de les Illes Balears. Entre aquests drets, hi ha serveis que es posaran en marxa l'any 2017 i que van adreçats a persones amb diagnòstic de salut mental (servei d'habitatge supervisat i serveis ocupacionals), a persones amb discapacitat física (servei d'acompanyament i servei d'habitatge supervisat) i a joves extutelats per l'Administració (renda d'emancipació, servei d'acompanyament i servei d'habitatge d'emancipació).
 
Per a l’any 2018 es preveu posar en marxa altres drets socials, com ara un servei d’ajuda a domicili per a famílies monoparentals amb fills menors de 3 anys, el servei de teleassistència per a persones amb discapacitat que viuen soles i un servei de domicili i empadronament per a les persones que no disposen de domicili.
 
L'aprovació del Decret permet també la incorporació de nous perfils de beneficiaris de la renda social. A partir de la setmana que ve podran sol·licitar aquesta prestació econòmica tot tipus de famílies i parelles amb ingressos mínims o sense ingressos, amb menors a càrrec seu o no, i les persones perceptores d’una pensió no contributiva que viuen soles, atès que es tracta d’un col·lectiu especialment vulnerable.
 
El Decret pel qual s’aprova la Cartera de serveis socials també estableix les bases per concertar serveis amb les entitats del Tercer Sector Social de les Illes Balears i és un pas necessari per avançar cap al model de concertació pel qual aposta el Govern en col·laboració amb les entitats socials.