LOGO CAIB
18 novembre 2016 | <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Consell de Govern: SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ DESTINA 700.000 € A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL O SENSORIAL AUDITIVA CConsell de Govern

Foto de noticia

Consell de Govern: SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ DESTINA 700.000 € A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL O SENSORIAL AUDITIVA

\ Es tracta d’una convocatòria de subvenció a entitats que ofereixen serveis de promoció de l’autonomia i integració social
\ S’adreça a persones amb un contracte laboral en centres especials d’ocupació, amb l’objectiu de fomentar la seva autonomia
 
La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació destinarà 700.536 euros a una convocatòria de subvencions a programes d’ajustament personal i social per a persones amb discapacitat intel·lectual o sensorial auditiva en centres especials d’ocupació. És una convocatòria d’ajuts adreçada a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes d’atenció a aquest col·lectiu. Els beneficiaris són persones amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 33 %, i persones amb discapacitat sensorial auditiva, amb un grau de minusvalidesa reconegut igual o superior al 65 %, que disposin d’un contracte laboral en centres especials d’ocupació.
 
L’objectiu de la convocatòria d’ajuts és fomentar el màxim grau d’autonomia i integració social de les persones que es troben en aquesta situació, així com una cura específica en la prevenció de la salut, l’estat cognitiu i les habilitats socials, laborals i familiars.
 
Aquesta convocatòria és cofinançada en un 50 % pel Fons Social Europeu, per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020.