LOGO CAIB
16 novembre 2016 | <9ªL> Conselleria d'Educació i Universitat

El GESTIB facilitarà l'accés de les famílies a l'Escola des de qualsevol dispositiu connectat a internet NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

El GESTIB facilitarà l'accés de les famílies a l'Escola des de qualsevol dispositiu connectat a internet

Es calcula que, en estar totalment en funcionament, hi haurà prop de 400.000 usuaris
Accedir al centre educatiu dels fills a través de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet comença a fer-se realitat per a les famílies amb infants escolaritzats a les Illes Balears. El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha presentat avui les novetats del programa de gestió de centres GestIB, que suposaran més accessibilitat per a les famílies, acompanyat del director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i del cap del Departament de Planificació, Jaume March.
 
De moment, les noves funcionalitats s’han implantat de forma experimental a sis centres educatius de primària i de secundària, públics i concertats, i els resultats fan pensar que al llarg d’aquest mes es podran estendre a la totalitat dels centres educatius de les Illes Balears. Es calcula que, entre alumnes i pares i mares, els usuaris potencials d’aquest servei seran aproximadament 400.000, tenint en compte que s’hi podrà accedir des de qualsevol dispositiu connectat a Internet: ordinadors, telèfons intel·ligents o smartphones, tauletes, etc.
 
El programa GestIB és l’eina de la Conselleria d’Educació i Universitat per a la gestió integrada dels centres educatius de les Illes Balears. Els centres docents estan molt habituats a fer-lo servir, ja que permet dur a terme totes les operacions de gestió d’alumnes, professors i personal no docent, de resultats acadèmics i de faltes d’assistència —entre moltes altres gestions— que són necessàries a un centre docent. Però, tot i que les famílies el podien fer servir, aquesta possibilitat requeria tot un seguit de tràmits que ho feien especialment complicat.
 
Des de l’inici de la legislatura, des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres s’ha fet feina en la línia d’afavorir la comunicació bidireccional amb les famílies i fer possible que aquestes es puguin connectar més fàcilment amb el centre, amb els tutors i amb els professors en general, a més d’accedir a informació rellevant sobre els seus fills a través del GestIB. Aquesta iniciativa permetrà també reduir progressivament les comunicacions en paper, així com rebre de forma immediata qualsevol notificació del centre.
 
Per aconseguir aquesta millora s’havia de simplificar el procediment per donar d’alta les famílies com a usuaris. Fins ara s’havien de desplaçar al centre i fer servir una tramitació complicada tant per al centre com per a la família. A partir d’ara, les famílies podran fer tot aquest tràmit des de ca seva a través d’Internet. Només hauran de presentar una sol·licitud emplenada al centre i, a partir d’aquí, ja rebran un codi d’usuari i una contrasenya que els permetran operar a través d’Internet.
 
Amb relació als alumnes, també s’ha simplificat el tràmit per donar-los d’alta com a usuaris perquè puguin fer servir la plataforma d’ensenyament en línia Moodle que la Conselleria d’Educació i Universitat posa a l’abast dels centres educatius.
 
Així mateix, s’està treballant perquè, al llarg de la legislatura, les famílies puguin consultar també a través del GestIB les notes parcials (exàmens, treballs, etc.) sense necessitat de desplaçar-se al centre.
 
Què es podrà fer des de casa a través del GestIB?
 
  • Consultar les notes d’avaluació dels fills i rebre el butlletins via telemàtica.
 
  • Consultar les faltes d’assistència, de disciplina, etc., dels fills.
 
  • Justificar les faltes d’assistència.
 
  • Consultar les dades personals i acadèmiques dels fills de què disposa el centre.
 
  • Rebre i enviar missatges als centres educatius i als professors.
 
  • Sol·licitar reunions amb l’equip directiu, els tutors i els professors de les diferents matèries.
 
  • Rebre comunicacions del centre sobre activitats i informacions d’interès per a famílies.
 
  • Consultar el mapa d’aturades de les rutes de transport escolar.
 
  • Consultar l’horari escolar de les classes dels fills i les matèries impartides.
 
  • Consultar el calendari escolar del centre, la relació de llibres de text dels fills i el tauler d’anuncis del centre, entre altres informacions rellevants.