LOGO CAIB
24 octubre 2016Conselleria de Treball, Comerç i Indústria

La Comissió de Joc de les Illes Balears acorda aprovar per unanimitat el text del Decret del reglament d’apostes esportives NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

La Comissió de Joc de les Illes Balears acorda aprovar per unanimitat el text del Decret del reglament d’apostes esportives

El grup de treball, conformat per patronals del sector, sindicats i representants de les administracions acorda excloure l’hípica, que tindrà una desenvolupament reglamentari específic
La Comissió de Joc de les Illes Balears ha acordat avui aprovar el redactat del decret d’apostes esportives, que regula per primera vegada l’activitat del sector a l’àmbit de les Illes Balears, i que compta amb l’acord unànime dels integrants de la Comissió, formada per representants de les empreses del sector del joc, sindicats, membres de diferents administracions (Govern, Consells insulars i ajuntaments) i d’associacions d’atenció i assistència de ludopaties.
Així mateix, la Comissió ha determinat excloure les apostes hípiques d’aquest decret, ja que tindrà un desenvolupament posterior específic per a aquest sector. En aquest sentit, la Comissió recorda que el trot és un esport tradicional reconegut per la Llei de l’Esport de les Illes Balears, i com a tal, es considera oportú comptar amb un desenvolupament que reculli les seves especificitats a l’hora de reglamentar les apostes hípiques.
La redacció del Decret acordada avui preveu regular les apostes esportives i d’altre naturalesa, tant en l’activitat en si mateixa, com en els requisits perquè les empreses titulars puguin desenvolupar els seus negocis.
Ara s’obre un nou període de 15 dies per a l’exposició pública. Un cop s’hagin resolt les possibles al·legacions, el text serà presentat a la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, qui emetrà un informe d’acord amb la Llei de Garantia d’Unitat de Mercat i, al mateix temps, es remetrà a la Comissió Europea perquè emeti un altre informe, sobre especificitats tècniques d’aquest reglament. Si ambdós informes són favorables, passarà a Consell de Govern per a la seva aprovació.
El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, ha expressat la seva satisfacció per l’acord unànime que ha suposat l’aprovació de la redacció del Reglament, i ha ressaltat la labor realitzada des de la Direcció General de Comerç i Empresa per haver treballat per aconseguir aquest consens. Ha afegit que “és objectiu d’aquesta legislatura” desenvolupar reglamentàriament tots els aspectes que preveu la llei de Joc.