LOGO CAIB
Contingut
29 agost 2016| <9ªL> Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Serveis Socials i Cooperació quadruplica el pressupost del Servei d’Ajuda a Domicili per a persones amb dependència NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Serveis Socials i Cooperació quadruplica el pressupost del Servei d’Ajuda a Domicili per a persones amb dependència

- Es destinaran 2.346.257 euros a un servei que s’ofereix per primera vegada a 25 municipis, inclòs Palma
- S’augmenten també les hores concertades, que passen de 38.000 hores anuals a 205.644 hores
 
La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació impulsa el Servei d’Ajuda a Domicili específic per a persones amb dependència, augmentant el pressupost que s’hi destinarà durant l’any 2016 i la incorporació d’aquest servei a 25 municipis de les Illes Balears, inclòs Palma, a on s'havia suprimit l'anterior legislatura. En total, es passa dels 513.535 euros de l’any 2015 als 2.346.257 euros que s’hi destinaran al 2016, un pressupost quatre vegades superior.
 
S’han incrementat tant els municipis de les illes a on s’oferirà aquest servei específic per a persones amb dependència, com el número d’hores d’assistència. La incorporació del SAD per a dependència a 25 municipis fa que cobreixi un 75 per cent de la població que té dret a demanar el servei, mentre que fins ara la cobertura era d’un 6 per cent.
 
En relació al número d’hores d’assistència a domicili, es passa de les 38.000 hores anuals de l’any 2015 a 205.644 hores anuals que es donaran al mes d’octubre d’enguany.
 
Repartida per illes, aquesta és la distribució d’hores anuals del SAD de dependència:

- Mallorca 152.964 h/a
- Eivissa 36.000 h/a
- Menorca 14.280 h/a
- Formentera 2.400 h/a
 
Per municipis, Palma és el que més creix proporcionalment en número d’hores concertades, ja que passa de 36.000 hores anuals que s’oferien l’any 2015 a les 68.000 hores anuals que s’oferiran al mes d’octubre d’enguany.
 
El SAD de dependència el financia la Conselleria de Serveis Socials i el gestionen els ajuntaments o els consells insulars a través de convenis. Només a Eivissa, a on ajuntaments i consell insular no s'han mostrat interessats, no ha estat possible gestionar-ho a través de les institucions i es farà a través d’una contractació externa. Així i tot, la consellera Fina Santiago ha aclarit que s’instistirà amb els ajuntaments eivissencs i el Consell Insular d’Eivissa perquè aquest servei el puguin oferir les institucions de manera conjunta. La intenció de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació és que durant l’any 2017 s’incorpori aquest servei als tots els municipis de les illes.
 
El SAD per a persones en situació de dependència beneficiarà majoritàriament les persones que tenen reconegut el grau I de dependència. Són persones que no tenen dret a una plaça residencial però sí que han de mester ajuda a l’hora de fer tasques quotidianes com anar al bany, menjar, higiene personal o neteja…
 
L’ampliació del SAD de dependència permet per una banda ampliar el número de beneficiaris i les hores oferides i, per altra, que els ajuntaments i consells insulars amb qui s’ha firmat el conveni puguin destinar els doblers a altres àrees o serveis.