LOGO CAIB
25 juny 2016 | <9ªL> Conselleria de Salut

L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte encapçala la campanya internacional de prevenció de l’ús de drogues “Escolta primer” NNota Informativa

Foto de noticia
Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues

L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte encapçala la campanya internacional de prevenció de l’ús de drogues “Escolta primer”

L’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC) encapçala la campanya internacional de conscienciació sobre el gran problema que suposen les drogues per a la societat en conjunt, i especialment per al jovent. L’eslògan de la campanya d’enguany és “Escolta primer” i l’objectiu es basa en la importància de la prevenció de l’ús de drogues.
http://www.un.org/es/events/drugabuseday/
 
Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, la Direcció General de Salut Pública i Participació vol fer constar que el Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB) manté actiu el servei CRIDA (902 07 57 27). Aquest servei presta atenció telefònica a la ciutadania per tal de poder-la orientar sobre com ha d’actuar davant possibles addiccions i per informar-la sobre els recursos comunitaris que hi ha a les Illes Balears. Així mateix, el PADIB complementa aquest servei amb la possibilitat de ser atès a través de correu electrònic des de la pàgina web <www.infodrogues.caib.es>.
 
Una altra de les actuacions que desenvolupa el PADIB per tal d’informar els professionals sobre els recursos existents i les actuacions que duen a terme és la publicació digital, actualitzada anualment, de la Guia de recursos sobre drogodependències i addiccions que hi ha a les Illes Balears. Aquesta eina informàtica es pot consultar des de la pàgina web mateixa d’infodrogues.
 
Durant el 2015 els centres d’Atenció a les Drogodependències (CAD) de les Illes Balears -que gestionen el Servei de Salut i els consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera- registraren un total de 7.090 atencions, un 28,25 % de les quals han estat inicis de tractament.  L’alcohol és la droga que més admissions a tractament ha generat (711 inicis), seguit de la cocaïna (509 inicis) i del cànnabis (343 inicis). En relació amb addiccions no químiques, el joc patològic és el que més inicis de tractament va tenir en la població adulta; en canvi, en els joves menors de 21 anys va ser per problemes amb Internet (33 inicis per addiccions sense substàncies).

A Espanya, les drogues que presenten una prevalença major de consum en la població general en els darrers 12 mesos són l’alcohol (amb un 78,3 %), el tabac (40,7 %), els hipnosedants (12,2 %) i el cànnabis (9,2 %). Pel que fa al criteri poblacional, el consum de drogues tant legals com il·legals està més estès entre els  homes, excepte els hipnosedants, en què la proporció de dones consumidores duplica la dels homes. Actualment, el cànnabis és la droga il·legal que més demandes de primers tractaments genera a Espanya, i supera la cocaïna i els opiacis.