LOGO CAIB
25 de maig de 2016Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

El conseller Pons anuncia la col·laboració del Govern en les Directrius Estratègiques de Menorca NNota Informativa

El conseller Pons anuncia la col·laboració del Govern en les Directrius Estratègiques de Menorca


El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, ha participat en la presentació de les Directrius Estratègiques de Menorca (DEM), avui matí a la seu del Consell Insular d'aquesta illa.
Pons, qui ha destacat la importància d'aquest projecte d'anàlisi, debat i disseny de futur, ha anunciat que el Govern col·laborarà de forma activa en aquest procés.

La Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat signarà un conveni amb l'Institut Menorquí d'Estudis (IME)  per participar en la definició d'escenaris de futur energètic. El conseller ha explicat que "el suport del Govern serà mitjançant la col·laboració en la redacció d'un estudi de necessitats energètiques i l'ajust als recursos amb què es compta, sempre des de la perspectiva de foment d'energies renovables". Aquest conveni serà signat en breu i inclourà també una aportació econòmica de 30.000 euros.

Marc Pons ha mostrat tota la disponibilitat a participar en aquest procés, "comparable a altres duts a terme en el passat, de gran transcendència per a Menorca, com ara, aquells que varen desembocar en la declaració de l'illa com a reserva de la biosfera, o el mateix Pla Territorial".

Les DEM és un procés participatiu, impulsat pel Consell de Menorca, que té com a objectiu principal promoure la cultura necessària per fer viable la transició cap a un model sostenible d'habitar el territori.